Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Curs 'Paisatge urbà i perspectiva local'

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Seminaris i jornades

Curs 'Paisatge urbà i perspectiva local. Valortizació i intervenció en el paisatge en escales intermèdies'

Paisatge urbà i perspectiva local

Del 6 de maig al 10 de juny de 2021
Curs en línia


El paisatge té un interès i una presència creixent en la societat i en les polítiques publiques, i és vist cada vegada més com una via per incrementar el benestar i la qualitat de vida de les persones que viuen en entorns urbans. En les darreres dècades els pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona han sofert transformacions territorials molt rellevants, fruit d'intenses dinàmiques d'urbanització, metropolització i globalització, especialment en les escales intermèdies. El resultat en són els paisatges quotidians d'avui, que hem de saber valoritzar i intervenir-hi adequadament, a partir del reconeixement i l'activació dels seus valors (en transformació, més que no pas formes i imatges estàtiques).

Pocs termes tenen un significat tan ampli com paisatge i són tan utilitzats des d'àmbits tan diversos, o des de diferents grups professionals, i també per la ciutadania. I això és així perquè el paisatge és un concepte especialment ric, complex i integrador de moltes perspectives: patrimoni, desenvolupament econòmic, salut, cohesió social, o identitat, entre moltes altres. Per això les polítiques i eines de paisatge ofereixen una forma alternativa de mirar i gestionar els paisatges urbans en clau de millora de la qualitat urbana, el benestar de la ciutadania, i la promoció i dinamització local.

Per entendre la lògica dels paisatges urbans contemporanis, ordenar-los i actuar-hi adequadament, calen mirades molt variades i actors ben diversos. L'objectiu d'aquest curs, organitzat per la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona i l'Observatori del Paisatge de Catalunya, és el d'explorar a través de casos, eines i metodologies, i des d'una perspectiva local, noves formes de gestió, ordenació i tractament dels paisatges urbans de la demarcació de Barcelona.

Organitza: Observatori del Paisatge de Catalunya i Diputació de Barcelona


Programa (177 Kb)

 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net