Imatge corporativa

Imatge corporativa

El logotip de l'Observatori del Paisatge està format per l'arc (blau Pantone 286) i tipografia (Futura Light BT, en negre) en una línia, sobre fons blanc.

logo_OPC.gif

Per il·lustrar el suport o la col·laboració de l'Observatori del Paisatge en publicacions, fulletons, etc. podeu descarregar el logotip en diversos formats, comprimits en un arxiu "zip":