Arxiu d'Imatges

Arxiu d'Imatges

L’Arxiu d’Imatges de l’Observatori del Paisatge de Catalunya és una eina dinàmica per preservar, produir, compartir i difondre imatges dels paisatges de Catalunya. L’Arxiu conté un ampli ventall d’imatges digitals dels paisatges contemporanis catalans procedents de l’activitat de l’Observatori a més d’aportacions d’altres institucions, entitats, fotògrafs i particulars.

arxiu.jpg