Paisatge i turisme

Paisatge i turisme

El paisatge constitueix un ingredient fonamental en la majoria dels viatges. En un país de paisatges com és Catalunya, amb una riquesa i diversitat paisatgística tant elevades, el paisatge té —i tindrà encara més en el futur— un paper clau a l’hora de donar resposta als nous interrogants del turisme contemporani. Arreu del món, les polítiques turístiques més reeixides i amb plenes garanties de pervivència en el futur giren a l’entorn d’estratègies de promoció i preservació del paisatge, ja sigui natural, rural o urbà. I la consideració dels valors del paisatge en les polítiques turístiques és clau per a assolir els objectius del Conveni europeu del paisatge i de la Llei del paisatge de Catalunya.

Enogastronomia i paisatge. El paper dels paisatges agraris singulars en rutes enogastronòmiques

Document elaborat amb la col·laboració de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que constata com relacionar enogastronomia i paisatge és una magnifica oportunitat per crear un producte turístic que aliï l’agricultura amb el patrimoni, la historia, la cultura, la identitat i la creativitat, partint de la riquesa, diversitat i singularitat dels paisatges agraris catalans.

Carreteres, paisatge i turisme. Bases per a la definició d’un model per a Catalunya

Document elaborat amb la col·laboració de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement que posa les bases per a definir un model per a Catalunya que relacioni les carreteres, el paisatge i el turisme.