Funcions

Funcions

Les funcions de l’Observatori del Paisatge són:

  • Col·laborar i assessorar a l’Administració (a tots els nivells) i a la societat catalana en matèria de paisatge.
  • Generar coneixement i metodologies, i promoure l’intercanvi entre govern, acadèmia, professionals i societat civil.
  • Representar i consolidar-se com un punt de trobada entre amplis sectors de la societat (acadèmic, polític, professional, social, cultural, econòmic).
  • Fomentar la creació d’espais de diàleg, mediació i cooperació entre el govern i la societat civil i entre l’esfera pública i la privada.
  • Detectar i promoure el debat sobre temes d’interès i emergents (a través de seminaris, conferències, publicacions, etc.).
  • Incloure prioritats paisatgístiques a l’agenda política.
  • Consolidar-se com a centre de recerca i documentació.
  • Fer el seguiment d’iniciatives internacionals, i cooperar amb institucions i organitzacions a tot el món.