Què és l'Observatori

Què és l'Observatori

L’Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d’assessorament de l’Administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge

oficines_opc_ll.jpg

L’Observatori és el lloc on es troben la reflexió teòrica i l’aplicació pràctica al servei de les polítiques de protecció, gestió i ordenació del paisatge. És un punt de trobada, compartit, obert i receptiu, a mig camí entre la societat civil, l’administració i els sectors acadèmics i professionals en tot allò que es refereix a la cultura de paisatge.

L’Observatori s’organitza en forma de consorci, està adscrit al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i s’inclou a la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, que segueix els principis del Conveni europeu del paisatge. Es va constituir legalment el 30 de novembre de 2004 i els seus Estatuts van ser publicats al DOGC (Resolució PTO/3386/2004).

'Quinze anys': trajectòria i reflexions dels quinze anys de l'Observatori

2020