Paisatge i educació

Paisatge i educació

Amb la finalitat de potenciar el coneixement del patrimoni paisatgístic català i sensibilitzar els nens i els joves sobre la necessitat de la preservació dels valors paisatgístics i la presa de consciència de la incidència de l'acció humana sobre el medi, l'Observatori del Paisatge rep diferents grups d'alumnes, participa en seminaris i jornades i impulsa diverses iniciatives com el projecte Ciutat, Territori i Paisatge, la jornada sobre Paisatge i educació o la publicació Paisatge i educació, que recull els resultats de la jornada.

Ciutat, Territori, Paisatge

Projecte resultat de la col·laboració entre els departaments d'Ensenyament i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Paisatge que s'adreça a l'alumnat i al professorat dels centres d'educació secundària de Catalunya.

Es tracta d'una proposta interdisciplinària que ofereix la possibilitat de treballar els elements naturals i humans del territori de forma integrada i a partir de l'observació de paisatges concrets i reals, sotmesos a canvis i problemàtiques ben actuals. Els materials didàctics consten actualment de dos elements:

1. Carpeta amb 12 làmines panoràmiques

Làmines de treball, representatives de la diversitat de paisatges de Catalunya.

MAPA.png

2. Guia didàctica del projecte i activitats complementàries

La guia proporciona les eines i les orientacions per al treball amb l'alumnat i per al seguiment i avaluació.

L'any 2011 el projecte va ser reconegut amb una menció especial del Premi del Paisatge del Consell d'Europa.

Jornades sobre educació

Publicacions sobre educació