Paisatge i patrimoni

Paisatge i patrimoni

El paisatge aporta, avui, al món del patrimoni una visió global, integradora, que permet entendre un element patrimonial —estigui o no catalogat— no com un artefacte aïllat, sinó com una peça més d’un conjunt, és a dir, d’un paisatge, que li dóna sentit i raó de ser. En paral·lel, avancem cap a uns conceptes de patrimoni i paisatge més participats i plurals, amb responsabilitats compartides, en què la societat adquireix un paper cada cop més rellevant a l’hora d’atorgar el valor de patrimoni a un determinat artefacte, o a un determinat paisatge.

Molt conscient que la dimensió patrimonial del paisatge proporciona informació molt rellevant per a la seva futura planificació i gestió, per al seu desenvolupament econòmic local, o que esdevé una poderosa via de sensibilització ciutadana, l’Observatori impulsa diverses iniciatives per reforçar aquest valor i orientar la tasca d’administracions, entitats o ciutadans, com la caracterització històrica del paisatge o el projecte Wikipedra.

Carreteres, paisatge i turisme. Bases per a la definició d’un model per a Catalunya

Document elaborat amb la col·laboració de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement que posa les bases per a definir un model per a Catalunya que relacioni les carreteres, el paisatge i el turisme.

Els últims paisatges

Projecte realitzat amb la col·laboració de l’associació Coemeterium i que inventaria els cementiris de Catalunya com a patrimoni paisatgístic.

Wikipedra

Espai web 2.0 sobre les barraques, cabanes i orris de pedra seca a Catalunya i la Cerdanya francesa.

Col·labora x paisatge

Projecte de cooperació desenvolupat en el marc dels ajuts europeus LEADER. Està coordinat pel grup d'acció local ADRINOC en col·laboració amb l'Observatori del Paisatge i té per objectiu posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca.

PaHisCat. Paisatge Històric de Catalunya

Projecte pilot sobre l'evolució històrica del paisatge que pretén entendre i difondre les traces del passat visibles en quatre paisatges de Catalunya i a la comarca del Priorat, així com donar pautes pel planejament territorial, patrimonial i sectorial.

Moltes ruralitats, molts paisatges

Col·laboració de l'Observatori amb el festival de literatura MOT, concretament l'edició del 2022 titulada "Al camp. Literatura i ruralitat". Es va projectar un vídeo amb fotografies de l'Arxiu d'Imatges i altres contribucions, que buscaven confrontar l'espectador amb la imatge que té de la ruralitat.

Dossiers temàtics

Dossiers digitals que recullen, ordenen i fan disponible la principal informació existent a internet sobre diverses temàtiques paisatgístiques.

Publicacions sobre patrimoni