Paisatge, energia i canvi climàtic

Paisatge, energia i canvi climàtic

Catalunya es troba de ple en un escenari de transició energètica. I és en aquest procés de transició que les energies renovables prenen una especial rellevància fins al punt de configurar nous paisatges energètics fins ara inèdits. Aquest nou escenari representa una oportunitat per aprendre i aplicar noves maneres de relacionar-se amb els paisatges energètics contemporanis, i construir una nova mirada a aquest tipus d'energia renovable.

Instaŀlacions fotovoltaiques i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a Catalunya

Informe elaborat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya amb criteris paisatgístics per a la implantació de les instaŀlacions fotovoltaiques.

Energia eòlica i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a Catalunya

Document elaborat per l'Observatori del Paisatge, l'any 2013, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El document va dirigit a tècnics, professionals i promotors, així com a les comunitats i institucions locals, amb la voluntat de servir de base per ajudar a decidir els llocs i les millors condicions per al desenvolupament de nous projectes eòlics, amb la qualitat del paisatge com a objectiu principal.

Guies i documents per a la millora de la qualitat del paisatge
Parcs eòlics
Font: Ministeri francès de l'Ecologia, l'Energia, el Desenvolupament sostenible i el Mar. 2010
Font: Oficina federal de l'energia (OFEN). Confederació suïssa. 2010
Font: Scottish Natural Heritage. Govern d'Escòcia. 2009
Font: Scottish Natural Heritage, The Scottish Renewables Forum i Scottish Society of Directors of Planning. 2006
Font: Departament dels bens culturals i paisatgístics. Ministeri dels bens i activitats culturals. Govern d'Itàlia. 2006
Font: Departament de Comerç i Indústria (DTI). Govern del Regne Unit. 2005
Centrals fotovoltaiques
Font: Direcció general de l'energia i del clima. Ministeri francès de l'Ecologia, l'Energia, el Desenvolupament sostenible i el Mar. 2009
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 2022