Criteris de paisatge pel món local

Criteris de paisatge pel món local

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, molt conscient de la importància que té el paisatge en l'àmbit local, ha fet un recull dels principis i criteris inclosos als catàlegs de paisatge que estan orientats a la conservació, millora i promoció dels paisatges locals, i els posa a disposició d'ajuntaments, mancomunitats, entitats, persones especialitzades i el públic en general que pugui estar interessat.

En aquest sentit, també hem fet un recull dels documents d'ordenances municipals existents que poden ser d'utilitat.

Principis generals

  • Un paisatge de qualitat és un actiu imprescindible per al futur. La qualitat del paisatge (tant si és urbà com rural) incrementa la qualitat de vida de la ciutadania i el seu benestar, i està intrínsicament unida a la imatge que projecta un municipi.
  • L'atenció no és només per als paisatges singulars i excepcionals, sinó també i sobretot per als de la vida quotidiana. No compta tant la protecció, sinó la gestió i l'ordenació dels paisatges amb els quals convivim diàriament.
  • Els paisatges significatius i amb personalitat tenen més possibilitats de prosperar que els homogenis o banalitzats, i reforcen alhora el sentiment de pertinença a un territori i l'autoestima pel lloc.
  • En el context de globalització actual, on els territoris competeixen entre ells per singularitzar-se, la qualitat del paisatge (urbà, periurbà o rural) és un factor de competitivitat econòmica.
  • El paisatge genera oportunitats econòmiques i és un agent d'emprenedoria i de creació d'ocupació a escala local (paisatgisme, planificació, agricultura periurbana, etc.), també en els sectors més creatius (cinema, publicitat, moda, gastronomia, disseny, etc.).
  • Oportunitat per a la cooperació entre el sector públic i el privat en l'àmbit local (empreses, fundacions, etc.) per a la conservació, la millora i la recuperació del paisatge, a través de sistemes de mecenatge.
  • Els valors dels paisatges locals poden contribuir a la reconfiguració i la transició cap a un nou model de valors col·lectius (cohesió, solidaritat, bellesa, etc.).
  • El paisatge actua com a factor de cohesió i integració social, sobretot en entorns quotidians.
  • Els valors naturals i culturals, així com la seva herència simbòlica i identitària, han de ser mantinguts i transmesos a les generacions futures per mitjà de l'educació.