Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Seminaris i jornades > Reptes en la cartografia del paisatge

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Seminaris i jornades

Reptes en la cartografia del paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles

Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives

29 i 30 de setembre de 2011
Auditori Felip Pedrell (Sala 2)
Passeig de Ribera, 11. Tortosa


La cartografia del paisatge està obrint nous horitzons amb autèntics reptes de futur a tot Europa. Sense anar gaire lluny, l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya ha representat un gran esforç d'innovació i d'imaginació a l'hora d'inventariar, interpretar i representar cartogràficament elements, valors i dinàmiques dels paisatges, o a l'hora de plasmar en un mapa objectius de qualitat paisatgística, sense comptar amb massa referències prèvies. Efectivament, la metodologia dels catàlegs de paisatge, basada en els principis del Conveni europeu del paisatge, ha obert una nova perspectiva en l'àmbit de la cartografia del paisatge que posa sobre la taula un munt de reptes, entre d'altres: com cal cartografiar els valors intangibles del paisatge? Poden representar-se o simbolitzar-se aquells valors que c orresponen a la percepció sensorial –no només visual– i emocional que un subjecte té d'un paisatge determinat? Com plasmar, per exemple, les canviants i rapidíssimes dinàmiques pròpies del territori? Com identificar i explicar a través de la cartografia les noves identitats paisatgístiques que emergeixen en determinats territoris? Aquestes i d'altres preguntes han fet decidir a a l'Observatori del Paisatge de Catalunya a organitzar un seminari per debatre sobre quins han de ser els conceptes i les innovacions tècniques i de representació gràfica per a l'obtenció de nous mapes de paisatge que incorporin tots aquests elements i vagin dirigits a les polítiques territorials i sectorials, així com a la sensibilització paisatgística.

Organitza: Observatori del Paisatge de Catalunya
Col·labora:
Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE) i Ajuntament de Tortosa

Llengües: Les ponències seran en l'idioma en què figuren en aquest programa. No hi haurà servei de traducció simultània.
Twitter: #cartopaisatge

Programa (0,5 Mb)

 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net