Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Publicacions > Coedicions > Catàleg de paisatge Regió Metropolitana de Barcelona

PUBLICACIONS

Coedicions

Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona

Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona

Sala i Martí, Pere; Grau i Oliveras, Jordi; Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (eds.) (2017). Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. ISBN: 978-84-393-9627-7

Cinquè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a la Regió Metropolitana de Barcelona. S'organitza en set blocs, precedits d'un preàmbul. Identifica 25 unitats de paisatge, per a cadascuna de les quals es descriuen els elements naturals i humans que constitueixen el paisatge, l'evolució històrica, l'organització actual, l'expressió artística, la dinàmica, els valors paisatgístics, les principals rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge, una descripció de la possible evolució de la unitat, l'avaluació d'amenaces i oportunitats, i els objectius de qualitat paisatgística.

Índex
Preàmbul (623Kb)
Bloc 1. El catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (803Kb)
 • Marc legal
 • Els catàlegs de paisatge de Catalunya
 • Procés de participació i consulta pública i social
Bloc 2. El paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aspectes generals (6,4Mb)
 • Elements naturals
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • El paisatge actual i les seves dinàmiques
 • Expressió artística del paisatge
 • Valors en el paisatge
 • Rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge
 • Avaluació del paisatge
Bloc 3. El caràcter del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Singularitats (3,4Mb)
 • Les vinyes penedesenques
 • Àrees industrials, logístiques i comercials
 • Fites i fons escènics emblemàtics
 • Skyline de Barcelona
 • Conjunts sobreposats d’infraestructures
  lineals
 • Paisatges de l’agricultura periurbana
 • Paisatges de la transformació urbana
  del litoral
 • Antics paisatges industrials
 • Els eixamples
 • Boscos metropolitans
Bloc 4. Paisatges d'atenció especial (1,6Mb)
 • Mosaic agroforestal del Vallès
 • Vinyes del Penedès
 • Espais agrícoles del Maresme i la Tordera
 • Congost de Montcada
 • Corredor del Llobregat
Bloc 5. Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions (1,4Mb)
Bloc 6. Les unitats de paisatge (15,6Mb)
 • Serres d’Ancosa
 • Montmell
 • Plana del Penedès
 • Valls de l’Anoia
 • Garraf
 • Muntanyes d’Ordal
 • Plana del Garraf
 • Montserrat
 • Pla de Montserrat
 • Vall Baixa del Llobregat
 • Delta del Llobregat
 • Sant Llorenç del Munt i l’Obac - El Cairat
 • Moianès
 • Cingles de Bertí i Gallifa
 • Montseny
 • Xaragalls del Vallès
 • Plana del Vallès
 • Baix Montseny
 • Collserola
 • Serra de Marina
 • Pla de Barcelona
 • Baix Maresme
 • Alt Maresme
 • Baixa Tordera
 • Ardenya-Cadiretes
Bloc 7. Documentació de referència (80Kb)
 

© 2005/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net