Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter
Webs de l'Observatori
 
Inici > Activitat > Cartes del Paisatge

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Cartes del Paisatge

Les cartes del paisatge són instruments de concertació d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Les cartes poden ser impulsades per la Generalitat de Catalunya, per les administracions locals (consells comarcals, mancomunitats, municipis) i/o per entitats.

Les cartes es concreten mitjançant la signatura pública d'un document on s'estableixen els compromisos que adopten cadascuna de les parts signants en favor del paisatge i el calendari per assolir els objectius. Aquest tipus d'instrument s'ha demostrat útil en altres països, en contextos similars als nostres.

La Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va establir un protocol per a la realització de cartes del paisatge que serveix d'orientació per a la realització d'aquest tipus d'acords.

Les cartes del paisatge iniciades des de l'any 2005 compten amb el seguiment de l'Observatori del Paisatge, que vetlla perquè siguin coherents amb el catàleg de paisatge del seu àmbit d'actuació.

 

© 2014 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - Fax: +34 972 27 15 89 · observatori@catpaisatge.net