Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Publicat el llibre del Catāleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran

27/01/2022El Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran és el setè catàleg de paisatge que es publica en forma de llibre. Amb aquesta publicació tot el territori de Catalunya queda cobert. Es pot consultar en format digital al web de l'Observatori.

El Catàleg de paisatge és el document de caràcter tècnic creat per la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, que determina la tipologia dels paisatges de cada zona, en aquest cas de l’Alt Pirineu i Aran, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. Aquest document es concep com una eina de suport a la planificació territorial i sectorial i és una eina fonamental per al coneixement del territori. El Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, coordinat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya i aprovat definitivament pel Departament de Territori i Sostenibilitat l'any 2013, identifica un total de 20 unitats de paisatge.

Ara, la publicació, coordinada per l'Observatori del Paisatge i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha estat possible gràcies a un conveni signat entre la Diputació de Lleida i l'Observatori i el suport també de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran . Es tracta del setè catàleg que es publica en format paper i també està disponible en format digital al web de l'Observatori. La publicació facilita que la ciutadania en general pugui accedir a aquests documents, inicialment tècnics, i se'n promou la difusió.

El llibre, de 622 pàgines, 386 fotografies i 58 mapes (aquests últims, realitzats per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), està estructurat en 7 blocs: els primers dedicats als aspectes generals del paisatge de l’Alt Pirineu i Aran (elements naturals, història, dinàmica de paisatge, expressió artística, valors del paisatge, així com les amenaces i oportunitats) i també al caràcter del paisatge a partir de les seves singularitats. Per altra banda s'analitzen els paisatges d'atenció especial de l'àmbit (paisatge de l’esquí, el paisatge del Prepirineu i el paisatge de l’alt Segre), es formulen els objectius de qualitat paisatgística i la proposta dels criteris i les accions per assolir-los. El bloc 6 és el que tracta una per una les 20 unitats de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran. L'últim bloc recull la documentació de referència.

Les unitats de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran són:

 1. Era Baisha Val d'Aran
 2. Era Nauta Val d'Aran
 3. Cims i estanys d'Aigüestortes i Sant Maurici
 4. Altes Nogueres
 5. Valls d'Àneu
 6. Massís de l'Orri - Valls de Castellbó i d'Aguilar
 7. Pastures de l'Alt Pirineu
 8. Sant Gervàs - Montcortès
 9. Plana de l'Urgellet
 10. Solana del Baridà
 11. Congost del Segre
 12. Cadí
 13. Vall Cerdana
 14. La Vansa
 15. Boumort - Collegats
 16. Rodalia d'Oliana
 17. Vall de Rialb
 18. Conca de Tremp
 19. Montsec
 20. La Terreta

Una de les novetats de la publicació en relació amb el document tècnic, és la incorporació d'un capítol que descriu els vuit elements que donen caràcter al paisatge de l’Alt Pirineu i Aran. Es tracta de les valls i els congostos; els fons escènics i cims; els llacs i estanys; la neu, el torb i el fogony; el bocage en fons de vall, prats de dall i prats de pastura;  els nuclis de població compactes singulars, les bordes i masies i el despoblament; les infraestructures hidroelèctriques; el patrimoni cultural: l’intangible i el romànic; els paisatges de l’esquí; i els paisatges de frontera.

El Catàleg també defineix un total de 10 objectius de qualitat paisatgística per a l'àmbit de l’Alt Pirineu i Aran:

1. Un paisatge urbà que valoritzi els elements característics i definitoris de l’arquitectura pirinenca, amb uns espais de transició ben delimitats i ordenats que mantinguin i reforcin els patrons d’assentament urbà en relació amb el paisatge obert.

2. Uns paisatges rurals amb edificacions disperses tradicionals i històriques (masies, bordes, cabanes, etc.) rehabilitades racionalment, i amb edificacions logístiques, comercials, d’oci, energètiques, ramaderes i industrials modernes ubicades en zones visuals no preferents o notòries i dissenyades amb volumetries, materials i revestiments propis del lloc.

3. Uns paisatges forestals, agrícoles i d’alta muntanya productius, que puguin ser gaudits per la societat tot mantenint els valors i la funció ecològica.

4. Uns paisatges de prats de dall, amb una singularitat i identitat diferenciades, que continuïn funcionant com a part essencial de la gestió agrícola i ramadera.

5. Uns paisatges fluvials i lacustres ben conservats que prioritzin la funcionalitat connectora i paisatgística, i que conservin el patrimoni històric (ponts, moles, forces, etc.) i el patrimoni cultural (simbologia, cançons, llegendes), i que permetin el gaudi per part de la població.

6. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques, etc.) i de telecomunicacions integrades en el paisatge i que permetin el desenvolupament d’activitats econòmiques i fomentin un major equilibri territorial i demogràfic, tot mantenint la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social respecte a les seves característiques paisatgístiques.

7. Un territori amb perspectives paisatgístiques de qualitat (fites i fons escènics) que mantinguin els referents visuals i identitaris dels paisatges de l’Alt Pirineu i Aran.

8. Una xarxa de miradors i itineraris que posi en valor les panoràmiques més rellevants i actuï com a via de penetració per descobrir i interactuar amb la diversitat de paisatges de l’Alt Pirineu i Aran, tot conservant el seu ús i simbolisme històric.

9. Uns paisatges capaços de sustentar iniciatives turístiques arrelades al territori i basades en els seus valors naturals, culturals i estètics, que satisfacin les necessitats econòmiques i socials, que diversifiquin i desestacionalitzin l’oferta, sense comprometre’n el potencial paisatgístic futur.

10. Uns trets històrics i culturals singulars (romànic, castells, memòria històrica, toponímia, llengua aranesa, etc.) que formin part de l’imaginari paisatgístic i participin en la creació d’identitats col·lectives vinculades al paisatge.

Enllaç a la publicació del Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran:

http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_coedi_16.php

 
 

© 2005/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net