Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori elabora una proposta per posar en valor la relaciˇ entre paisatge, carreteres i turisme

19/12/2019El document ha estat encarregat per la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Les carreteres són avui la principal via d’accés al coneixement del territori i a la diversitat dels seus paisatges, i una magnífica plataforma de percepció i gaudi dels recursos escènics i paisatgístics. A més, generen experiències turístiques i de lleure ben diverses, activen el patrimoni —i alhora el preserven— i, en conseqüència, repercuteixen positivament en el desenvolupament local i regional.

De quina manera pot contribuir una carretera a reconèixer, activar culturalment, social i econòmica, i divulgar els valors paisatgístics del país? El document “Carreteres, paisatge i turisme. Bases per a la definició d’un model per a Catalunya” planteja una nova mirada i un nou model per a Catalunya que enforteixin la relació entre les carreteres, el paisatge i el turisme, amb propostes que incorporin noves formes de planificació, ús, governança i comunicació, i que promoguin models de turisme i de mobilitat responsables (fent compatible l’ús del cotxe i la bicicleta, per exemple). Es parteix de la xarxa viària existent i la riquesa i diversitat paisatgística del país. En aquest sentit, el paisatge ha de deixar de percebre’s com un mer decorat o fons escènic i convertir-se en el protagonista de les noves experiències de conducció i transport que venen.

És una oportunitat començar des de zero en aquest àmbit, poc explorat a casa nostra, partint del context actual de canvis en la mobilitat i considerant la població local com a subjecte substancial i primordial de qualsevol projecte relacionat amb el paisatge i el turisme.

Objectius

Els objectius del document són els següents:

  1. Enriquir la mirada sobre el paisatge a través del viatge, reforçant alhora la dimensió patrimonial i cultural del paisatge i el valor de determinades carreteres.
  2. Explorar formes de convertir les carreteres en eines de sensibilització i de difusió de la cultura del paisatge.
  3. Aprendre de les iniciatives més innovadores a escala catalana i internacional que ajudin a definir un model de relació entre el paisatge, les carreteres i el turisme per a Catalunya.
  4. Establir els criteris que permeten identificar les carreteres o trams de carreteres més idònies per afavorir la relació amb el paisatge, tenint en compte la xarxa viària existent, i la riquesa i diversitat paisatgística del país.
  5. Esdevenir un referent per al disseny de propostes d’itineraris de viatges per carretera a Catalunya.
  6. Contribuir a la descoberta i redescoberta de paisatges i aspectes de la cultura de diferents racons del país que són poc coneguts.
  7. Contribuir a diversificar l’oferta d’activitats de lleure i de gaudi del paisatge.

Continguts

El document ha estat elaborat per un equip interdisciplinari de l’Observatori del Paisatge. Introdueix, en primer lloc, els principals reptes que, avui, enmig d’un autèntic canvi de paradigma en el model turístic i de mobilitat, planteja la relació entre les carreteres i el paisatge, i posa en relleu els enormes potencials que té.

Tot seguit s’analitzen les principals aproximacions que hi ha hagut a Catalunya per fer de la carretera l’eix de promoció d’una determinada experiència que estigui relacionada amb els paisatges que creua, tant des del punt de vista de la planificació com del de la promoció i l’ús. S’hi analitzen tant les impulsades per la Generalitat com diversos exemples de les promogudes per l’administració local, així com les iniciatives privades o de la societat civil en general.

A continuació s’aprofundeix en les lliçons que podem extreure de diverses experiències europees; són d’utilitat alguns casos de Noruega, Itàlia, Escòcia, Suïssa, França, Alemanya, o Andalusia, entre d’altres. El capítol analitza i compara les iniciatives més innovadores i pioneres que s’han impulsat en l’àmbit europeu i internacional en matèria de carreteres d’interès paisatgístic, per extreure’n allò més rellevant i que pugui ser útil per definir una estratègia pròpia per a Catalunya.

Finalment, i arran de la reflexió conjunta amb la Subdirecció General de Desenvolupament Turístic Territorial de la Direcció General de Turisme durant els mesos d’elaboració del document, es defineixen quins són els aspectes clau que hauria de tenir un futur model de carreteres d’interès paisatgístic de Catalunya, que ha de ser coherent amb la realitat paisatgística del país, i construït de forma progressiva entre els diferents actors involucrats. El document, doncs, planteja una nova mirada a les carreteres d’interès paisatgístic, amb criteris clars per definir-les i noves formes de planificació, governança i comunicació.

 

Col·laboració amb la DG de Turisme

La Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement i l’Observatori del Paisatge de Catalunya fa temps que col·laboren a explorar vies conjuntes per definir estratègies turístiques a partir dels valors dels paisatges de Catalunya, en el marc de  l’actual Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022 i la visió 2025, així com de l’anterior Pla estratègic (2013-2016), i els objectius del Conveni europeu del paisatge i de la Llei del paisatge de Catalunya.

A banda del document citat, una altra de les línies de treball iniciades el 2019 entre ambdues institucions ha estat la relacionada amb la introducció de criteris de paisatge en l’atorgament de les subvencions per a infraestructures turístiques als ens locals.

 
 

© 2005/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net