Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Disponible la versiķ castellana del llibre sobre la metodologia d'elaboraciķ dels catālegs de paisatge

28/01/2019El llibre explica la metodologia utilitzada per a l'elaboració dels set catàlegs de paisatge i constitueix alhora una base i un precedent per a eines metodològiques futures.

L'any 2017 es va publicar en català i anglès el llibre  Els catàlegs de paisatge de Catalunya. Metodologia que pretenia posar a l'abast de qualsevol persona interessada la metodologia emprada per l'Observatori a l'hora d'elaborar l'instrument probablement més reeixit que preveia la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge: els catàlegs de paisatge. I ho feia després d'assolir la important fita de disposar dels set catàlegs de paisatge aprovats pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Arran de l'interès internacional per la publicació, es va decidir traduir-lo també al castellà. Aquest és el primer volum de la col·lecció "Documents" que està traduït íntegrament a tres idiomes.

Portada Metodología de los catálogos de paisaje de Cataluņa

Els catàlegs, inspirats en l'articulat del Conveni europeu del paisatge, són una eina fonamental per al coneixement del territori i s'han convertit en el principal projecte de generació de coneixement sobre paisatge a Catalunya. Els catàlegs han representat un gran esforç d'innovació i d'imaginació a l'hora d'identificar, interpretar i representar cartogràficament elements, valors i dinàmiques dels paisatges, a l'hora de definir i plasmar en un mapa objectius de qualitat paisatgística, o en el moment de fer comprensible l'enorme varietat de realitats paisatgístiques del país.

Aquesta és una obra coral, en què han participat tots els membres de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i dos actors clau al llarg del procés de confecció dels catàlegs: els equips de totes les universitats públiques catalanes que hi han participat activament, i els milers de ciutadans i ciutadanes que s'hi han implicat col·laborant de manera activa en les sessions de participació i consulta ciutadanes i fent-nos arribar suggeriments de tota mena fins i tot un cop acabats els catàlegs.

 
 

© 2005/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net