Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Nova publicaciķ: el Catāleg de paisatge de la Regiķ Metropolitana de Barcelona

13/04/2018El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona és el cinquè catàleg de paisatge que es publica en forma de llibre.  

El Catàleg és el document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges de cada zona, en aquest cas de la Regió Metropolitana de Barcelona, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. Aquest document es concep com una eina de suport a la planificació territorial i sectorial i és una eina fonamental per al coneixement del territori.

El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, coordinat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya i aprovat definitivament pel Departament de Territori i Sostenibilitat l'any 2015,  identifica un total de 27 unitats de paisatge, una bona mostra de la diversitat de paisatges del conjunt de Catalunya, que en té fins a 134.

El llibre, de 686 pàgines, 429 fotografies i 58 mapes, està estructurat en 7 blocs: els primers dedicats als   aspectes generals del Catàleg (elements naturals, història, dinàmica de paisatge, expressió artística i valors del paisatge així com les amenaces i oportunitats) i també al caràcter del paisatge del la Regió Metropolitana a partir de les seves singularitats. Per altra banda s'analitzen els paisatges d'atenció especial de l'àmbit (mosaic agroforestal del Vallès, vinyes del Penedès, espaisa agrícoles del Maresme i la Tordera, congost de Montcada i corredor del Llobregat) i, finalment, els objectius de qualitat paisatgística, i la proposta dels criteris i les accions per assolir-los. L’últim bloc recull la documentació de referència.També s’inclou en la publicació la cartografia de l’àmbit, a càrrec de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Es pot consultar aquí.

Coberta del llibre

Conveni entre l’Observatori i la Diputació de Barcelona


La publicació ha estat possible gràcies a un conveni signat amb la Diputació de Barcelona per editar i imprimir-ne vuit-cents exemplars. Es tracta del cinquè catàleg que es publica després dels de les Terres de Lleida, el Camp de Tarragona , les Terres de l'Ebre i les Comarques Gironines. Amb les publicacions es facilita que la ciutadania en general pugui accedir a aquests documents, inicialment tècnics, i se'n promou la difusió.

 
 

© 2005/2019 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net