Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Una nova publicació recull exemples europeus d'implicació ciutadana en la gestió del paisatge

05/06/2017Paisatge, desenvolupament rural i ciutadania. Bones pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge a Europa mostra l’important paper que té la ciutadania en el manteniment i posada en valor dels seus paisatges.

La publicació Paisatge, desenvolupament rural i ciutadania. Bones pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge a Europa, disponible en format digital i en paper, recull deu experiències ciutadanes de gestió del paisatge desenvolupades en el continent europeu. S’analitzen casos de Catalunya, França, Itàlia, Suïssa, Alemanya, Eslovàquia, el Regne Unit i els Països Baixos. Són projectes d’èxit sorgits en diverses realitats territorials d’Europa amb el comú denominador de ser resultat d’una nova visió del paisatge en el marc del Conveni europeu del paisatge l’any 2000.

Portada publicació Bones Pràctiques

El paisatge com a mecanisme de desenvolupament territorial

La publicació aporta noves eines i idees per a futurs projectes impulsats per la societat civils, o entre la societat civil i l’administració, i que contribueixin al desenvolupament en paisatges rurals. S’han cercat iniciatives ciutadanes que actualment estiguin actives (i que no responguin a accions merament puntuals), i que siguin innovadores i representatives de diversos països europeus i d’escales territorials diverses (local, regional i nacional).

Els deu casos escollits són:

  • Wikipedra (Catalunya)
  • Candidatura Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni Mundial de la de la UNESCO (Catalunya)
  • Plateforme des Observatoires Photographiques du Paysage de Bretagne (França)
  • Terre de Liens (França)
  • Intangible Search (Itàlia i Suïssa)
  •  KLEKs. Das KulturLandschafts-Wiki (Alemanya)
  • Areas of Inspiration (Eslovàquia)
  • Incredible Edible (Regne Unit)
  • Adotta un Terrazzamento nel Canale di Brenta (Itàlia)
  • Landschapsbeheer Flevoland (Països Baixos)

Conèixer i difondre altres experiències, una de les tasques de l’Observatori

Aquesta no és la primera vegada que l’Observatori mira a Europa per conèixer les iniciatives de protecció, gestió i ordenació del paisatge que desenvolupen altres països. Sense anar més lluny, l’any 2014, l’Observatori va editar el llibre La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa. Els casos d’Alemanya, França, els Països Baixos, el Regne Unit, Suïssa i la regió de Valònia, a Bèlgica amb la col·laboració del Govern d’Andorra. Aquest llibre va ser una primera aproximació per conèixer més a fons les principals eines i experiències de planificació del paisatge en l’àmbit local existents a Europa per tal d’analitzar-ne la vinculació amb el planejament local. Aquell recull exhaustiu, es va fixar eminentment en instruments impulsats i gestionats per les administracions locals, regionals o nacionals. Ara bé, fruit precisament del canvi en la manera com la gent es relaciona amb el territori, s’observa el naixement d’un gran nombre d’iniciatives liderades per la societat civil local, cada cop més dinàmica i compromesa amb el seu territori, que també aposten per la qualitat del paisatge com a via per desenvolupar-lo, i que no es poden obviar si es vol tenir un panorama complet de la situació actual. És per això que la present publicació esdevé un complement perfecte a la que es va fer fa tres anys; aprofundeix en aquestes iniciatives sorgides de la societat, i se centra sobretot en el paper que poden tenir com a dinamitzadores dels territoris rurals.

Una de les accions del projecte COL·LABORAxPAISATGE

Aquesta publicació s’emmarca dins el projecte COL·LABORAxPAISATGE “Desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca)”, coordinat per l’Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) amb l’assessorament i el suport tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Aquest projecte de cooperació és fruit de l’aplicació de l’estratègia definida per ADRINOC per al període Leader 2014-2020, en què el paisatge apareix com una línia transversal d’actuació. Com tots els altres projectes que es desenvolupen en el marc de la metodologia Leader, l’objectiu principal és afavorir el desenvolupament econòmic i social de les àrees que en formen part.

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net