Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'estudi de caracterització històrica del paisatge Priorat-Montsant-Siurana s'incorpora al web de PaHisCat

25/10/2016Forma part dels treballs previs per a la preparació del Dossier de Candidatura de la UNESCO.

La web del projecte PaHisCat ha incorporat el treball "Caracterització històrica del paisatge Priorat-Montsant-Siurana", desenvolupat pel Grup d'Estudis del Paisatge Històric de la Universitat de Lleida, per encàrrec de l'Observatori del Paisatge i la col·laboració de l'associació Prioritat, en el marc d'un conveni signat amb la Diputació de Tarragona.

Aquest estudi forma part dels treballs previs per a la preparació del Dossier de Candidatura UNESCO "Priorat-Montsant-Siurana, Paisatge agrícola de la muntanya mediterrània", impulsat pel Consell Comarcal del Priorat, la Diputació de Tarragona i l'associació Prioritat. L'estudi de caracterització històrica va més enllà de la candidatura en si i planteja el reconeixement del valor patrimonial del paisatge agrícola del Priorat com l'eix aglutinador d'un model de desenvolupament territorial basat en els actius relacionats amb l'activitat principal d'aquest territori, que ha afaiçonat aquest paisatge cultural excepcional.

Les aplicacions de l'estudi de caracterització històrica del paisatge Priorat-Montsant-Siurana són diverses:

  • Reforçar la documentació de base per a la Candidatura a Patrimoni Mundial.
  • Servir de base per a les iniciatives impulsades per la Comissió de Seguiment de la Carta del Paisatge del Priorat, en tant que embrió d'ens del pla de gestió de la candidatura.
  • Constituir una eina útil per a la gestió, ordenació i valorització del territori, d'ús sobretot per als ajuntaments de la comarca (coneixement i regulació del sòl no urbanitzable, planejament urbanístic, etc.).
  • Servir de base per a noves iniciatives turístiques, culturals i educatives, així com per a l'impuls d'iniciatives locals (públiques i privades) en gestió, ordenació i valorització del paisatge.
  • Contribuir al coneixement, la comprensió i la posada en valor del paisatge del Priorat-Montsant-Siurana per als mateixos habitants de la comarca i el país en general, com una realitat formada al llarg dels segles, i sensibilitzar-los sobre els seus valors històrics, culturals i identitaris.
  • Contribuir a elaborar d'una metodologia per a la caracterització històrica dels paisatges que pugui ser la base per a altres projectes futurs.

 

Priorat

El projecte PaHisCat

Durant els anys 2011 i 2012 l'Observatori del Paisatge, amb la col·laboració del Grup d'Estudis del Paisatge Històric de la Universitat de Lleida, va impulsar un projecte pilot sobre l'evolució històrica del paisatge anomenat Paisatge Històric de Catalunya (PaHisCat). PaHisCat identifica, documenta, cartografia i difon les traces del passat (camins, parcel·les, masos, canals, etc.) que són visibles en quatre dels 134 paisatges contemporanis de Catalunya, definits a través dels catàlegs de paisatge. Els quatre paisatges estudiats a PaHisCat van ser Horta de Pinyana, Conca de Poblet, Terraprims i Vall Cerdana.

Web PaHisCat Priorat

 
 

© 2005/2019 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net