Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori participa en un projecte europeu que relaciona paisatge i canvi climàtic

03/12/2015El projecte "Towards Low Carbon Society" explora com la planificació i la gestió del paisatge poden contribuir a una societat baixa en carboni

L'Observatori del Paisatge de Catalunya participa en el projecte ERASMUS+ "On the way towards a Low Carbon Society - Increasing professionalism in land use and landscape management within climate change (Towards LCS)" (De camí cap a una societat baixa en carboni - L'augment de la professionalitat en l'ús del sòl i la gestió del paisatge en el marc del canvi climàtic). El projecte, de tres anys de durada, i impulsat per institucions acadèmiques i organismes locals, regionals i nacionals de Finlàndia, Polònia i Catalunya (les catalanes, a banda de l'observatori, són la el Departament de Geografia de la Universitat de Girona i la Diputació de Girona), pretén explorar quines qüestions hauria d'incorporar la formació universitària per formar professionals en l'àmbit d'una gestió del paisatge encaminada a una societat baixa en carboni i, per tant, que previngui el canvi climàtic. Al capdavant del projecte europeu hi ha els departaments de Geografia de la Universitat de l'Est de Finlàndia, de la Universitat de Girona i de la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan; i l'Observatori hi té un paper d'assessor. Amb aquesta finalitat, l'Observatori va participar el passat 9 i 10 de novembre en el primer taller de treball del projecte, celebrat a la ciutat finlandesa de Joensuu. La presència d'entitats i institucions de països culturalment molt diferents i, en conseqüència, amb maneres d'entendre el territori i el paisatge també diverses, va propiciar un ric debat durant totes les reunions. Entre altres resultats, el projecte europeu preveu crear una plataforma d'aprenentatge en línia per les tres universitats sobre la temàtica, una guia metodològica dirigida als currículums educatius, o l'elaboració de materials educatius que s'aplicaran en tres cursos pilot, organitzats un a cadascun dels tres països. El projecte s'emmarca en els objectius fixats per la Unió Europea per a l'any 2050 de reducció de la major part de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle. Amb aquest projecte ERASMUS+, es pretén promoure també la cooperació local, regional i internacional entre les universitats i els organismes implicats en la matèria. Reunió projecte Towards LCS

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net