Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Nou apartat al web amb els plans de paisatge locals de Catalunya

23/11/2015

El web de l'Observatori del Paisatge ha activat un nou apartat amb els plans de paisatge a escala municipal que s'estan impulsant a Catalunya. Alguns municipis o agrupacions de municipis, sovint prenent una unitat de paisatge com a àmbit, estan desenvolupant plans de paisatge, que inclouen accions en favor de la valorització i la qualitat del paisatge.

El nou apartat mostra una taula amb informació de cada pla: l'any d'inici de la iniciativa, les accions desenvolupades fins a la data, els agents impulsors, i el web des d'on es pot obtenir més informació i fer-ne el seguiment.

L'apartat, com la resta del web de l'Observatori, està disponible en quatre llengües: català, castellà, anglès i francès. 

Plans de paisatge locals

Suport de l'Observatori del Paisatge a les iniciatives locals

El món local veu cada vegada més el paisatge com un motor per al seu desenvolupament i una via per a incrementar el nivell d'autoestima, la identitat i la qualitat de vida de la ciutadania. Per aquest motiu, molt conscient de la importància que té el paisatge en l'àmbit local, l'Observatori impulsa des dels seus inicis l'any 2005 una sèrie d'iniciatives per conèixer i compartir algunes de les experiències més interessants en el camp del paisatge a escala local al món i per orientar a les autoritats locals en la conservació, la millora o la promoció del paisatge. També en aquest sentit, l'Observatori fa un seguiment de les cartes del paisatge i dels plans de paisatge existents a Catalunya.

 

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net