Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Recursos externs > Projectes d'interès

RECURSOS EXTERNS

Projectes d'interès

CATALUNYA

Anuari Territorial de Catalunya
Edició digital de l'Anuari Territorial de Catalunya que recull de manera sistemàtica dos-cents temes relacionats amb el medi ambient, les infraestructures, els plans i projectes urbanístics i la política territorial que han estat actualitat en l'opinió pública al llarg d'un any.
Atles literari
Recull de mapes i plànols de les terres gironines elaborats a partir de la relació, estreta i íntima, entre l'escriptor i el territori. El web té el seu origen en l'obra ‘Atles literari de les terres de Girona, Diputació de Girona, 2003.
Biennal Europea del Paisatge
Congrés organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el màster en arquitectura del paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Associació d'Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya. Se n'han realitzat tres edicions: Refent Paisatges (1999), Jardins insurgents (2001) i Només amb natura (2003). Dins el marc de la Biennal s'atorga el Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba. Al web es poden trobar els resultats de les tres edicions.
El Museu de la Mediterrània
Museu que mostra l'activitat cultural, social i educativa de la Mediterrània. Manté una exposició permanent que, partint de la zona del Baix Ter i amb música com a fil conductor, apropa els visitants al passat, al present i al futur de l'espai humà de la Mediterrània.
Híbrids 2.0
Espai de reflexió transdisciplinària on convergeixen àmbits de pensament i de creació diversos com la natura, l'art, la ciència, la tecnologia, el pensament, el paisatge o l'espiritualitat. Destaca l'exposició "Paisatges invisibles / Paratges impossibles", que reflexiona sobre com la condició d'invisibilitat del paisatge pot esdevenir-se de múltiples maneres.
Indrets dels Països Catalans
Projecte participatiu dut a terme per l'associació cultural l'ateneu.org per fomentar el coneixement del territori dels Països Catalans (Catalunya, País Valencià, Illes Balears, sud de França i Franja de Ponent) i difondre'n la riquesa i la diversitat paisatgística. Es tracta d'un recull de descripcions i imatges d'itineraris i racons d'arreu.
Observatori Forestal de Catalunya
Plataforma digital promoguda pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que agrupa la informació relativa al sector forestal de Catalunya: notícies, guies, borsa de treball, banc de dades, licitacions i indicadors.
Projecte Grípia. Territori Ramader
Web del Projecte Grípia, que té com a objectiu garantir el relleu generacional de les explotacions agroramaderes de muntanya mitjançant la incorporació de joves a l'activitat, la gestió sostenible de les explotacions i la dinamització del sector fent-lo viable econòmicament.

ESPANYA

AreaCiega: Observatorio Metropolitano
Projecte que reuneix a diversos col·lectius multidisciplinaris en un espai de reflexió sobre els fenòmens de transformació que caracteritzen les metròpolis contemporànies partint del cas de Madrid.
Arqueología del paisaje: análisis de los paisajes históricos
Pàgina web coordinada pel Grup d'Investigació Toponímia, Historia i Arqueologia del Regne de Granada amb l'objectiu d'entendre i debatre sobre el paisatge actual amb una perspectiva histórica.
Atlas de los Paisajes de España
Atlas promogut pel Ministerio de Medio Ambiente i elaborat per la Universidad Autónoma de Madrid, que conté cartografia, anàlisis i valoració del conjunt dels paisatges espanyols, construïts sobre bases ecològiques i culturals estretament relacionades.
El feísmo en Galicia
Web molt completa sobre el fenomen arquitectònic popularitzat com a feísmo i que caracteritza sobretot el medi rural de Galícia. És interessant visitar la galeria de fotografies que il·lustren aquest concepte.
El paisaje urbano
Recurs educatiu sobre paisatge urbà del Ministeri d'Educació i Ciència amb exercicis i manuals d'autoavaluació sobre temes com les ciutats i les seves funcions, la seva evolució, o sobre diferents tipus de paisatges urbans.
Escoitar
Projecte de dinamització social obert i lliure, l'objectiu principal del qual és la difusió i promoció del fenomen sonor i la seva exploració amb finalitats socials i documentals. Parteix de la premissa que l'aproximació al so d'un lloc és l'aproximació al seu patrimoni. Des del web es pot accedir a diversos sons d'arreu de Galícia.
Foro do Feísmo
Web del Foro do Feísmo (terme que s'ha utilitzat per designar cert estil constructiu del medi urbà i rural de Galícia) en el qual es poden trobar les conclusions del primer fòrum de feísmo (en pdf en castellà i anglès) i les intervencions del segon fòrum (en vídeo).
Observatori fotogràfic de les Illes Balears
Web gestionada pel grup de recerca en Patrimoni audiovisual, massmedia i il·lustració de la Universitat de les Illes Balears que actua com a plataforma i que difon les activitats, recerques i projectes en marxa sobre l'evolució de paisatge balear a través de la fotografia i altres disciplines visuals.
Paisaje urbano en Sevilla
És un espai de participació ciutadana amb l'objectiu d'elaborar una sèrie de directrius de paisatge urbà de la ciutat de Sevilla. El web centralitza la informació disponible sobre el tema i habilita la participació directa a través d'un grup de discussió.
Paisajes de Aragón
Aquest web és una eina per recollir i difondre informació, mitjançant enquestes, sobre la percepció i valoració dels paisatges de les comarques d'Aragó. L'objectiu és elaborar mapes dels paisatges de la comunitat autònoma d'Aragó que permetran cartografiar, caracteritzar i valorar els diferents paisatges presents en el territori.
Paisajes de España (Centro Virtual Cervantes)
Exposició virtual que recull els diferents paisatges d'Espanya per comunitats autònomes, amb un breu explicació i una galeria d'imatges per a cada una. Des de l'apartat de Catalunya, es pot arribar a l'exposició virtual sobre l'Atles Climàtic de Catalunya. També destaca, a l'apartat d'Andalusia, l'exposició ‘El jardín andalusí', des d'on es pot fer una visita virtual.
Paisajes de Tenerife. Recursos didácticos
Materials didàctics multimèdia, desenvolupats pel Cabildo Insular de Tenerife, dirigits als alumnes i professors d'Educació Secundària amb l'objectiu d'ajudar a aprofundir en els coneixements sobre el paisatge.
Paisatges culturals a la Reial Séquia de Montcada
Projecte web 2.0 dedicat a la divulgació i la conservació del paisatge cultural de l'Horta de València, de la seva comunitat de regants i de tot allò relacionat amb els diferents paisatges culturals que han ocupat i ocupen aquest territori, a través d'una mirada complexa i transdisciplinar.
Pedra en sec i senderisme a Mallorca
Projecte del Departament de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca dedicat a la restauració, conservació, protecció i difusió del patrimoni i paisatge de pedra seca.

ALEMANYA

Deutsches Forum Kulturlandschaft
Fòrum coordinat pel Bund Heimat und Umwelt (BHU) que treballa per a la implicació de la gent en l'evolució dels paisatges alemanys i d'Europa.
Shrinking cities
Projecte de la Federal Cultural Foundation d'Alemanya que estudia els processos d'encongiment de les ciutats (shrinking) i el desenvolupament d'estratègies per a actuar a l'est d'Alemanya en aquest àmbit.

ÀUSTRIA

REGALP - Regional Development and Cultural Landscape Change: The Example of the Alps
Projecte de recerca de la Comissió Europea que investiga la relació entre el desenvolupament regional i els canvis en el paisatge cultural. L'Objectiu és integrar les conclusions d'aquest projecte en les polítiques de la Unió Europea i en la dels diferents països que la componen.

BÈLGICA

Hyperpaysages
Projecte de recerca sobre pedagogia del paisatge realitzat pel Laboratoire de Méthodologie de la Géographie (Laboratori de Metodologia de la Geografia) de la Université de Liège. Al web es poden trobar panoràmiques de diferents paisatges de Bèlgica i una guia pedagògica del paisatge, que es pot descarregar.
Les métiers du paisage
Espai interactiu que pretén facilitar la divulgació i recopilació d'informació sobre diferents tipus d'articles relacionats amb la natura i el paisatge i les seves activitats.

FRANÇA

APPORT Paysages agricoles
Projecte de diversos socis amb el suport de l'Institut Francès de la Vinya i el Vi (IFV) que té com a objectiu promoure el paisatge en el món agrícola. El web ofereix accés a diferents experiències i treballs relacionats amb el tema.
L'observatoire du patrimoine et du paysage
Observatori creat per l'associació ECHEL (Espaces-Chantiers Environnement Local) per descobrir i aprofundir en els diferents elements que componen el paisatge.
Observatoire photographique du paysage de Montreuil
Iniciativa de la ciutat de Montreuil creada l'any 1997 pel Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Ministeri d'Ordenació del Territori i Medi Ambient), amb l'objectiu de detectar els canvis qualitatius que ha patit el paisatge urbà i analitzar-ne els mecanismes. El web presenta diverses fotografies dels canvis produïts en diferents localitzacions de la ciutat.
Paysages en herbe
Portal molt complet adreçat als paisatgistes francesos amb temàtiques relacionades amb el paisatge, l'arquitectura, el medi ambient i la botànica. Destaca l'apartat d'articles, el de dossiers i la galeria d'imatges, així com també el glossari sobre termes tècnics, informàtics, de vegetació, d'urbanisme i abreviacions.
Politiques publiques et paysages
Iniciativa del Ministeri d'Ecologia i Desenvolupament Sostenible del Govern francès per a l'estudi de l'impacte de les polítiques públiques sobre la dinàmica del paisatge. Al web trobem els resultats de l'estudi, fotografies i publicacions relatives al projecte.
Topia
Xarxa internacional d'investigadors i doctorands sobre la temàtica de jardins i paisatge. El web ofereix diferents serveis dirigits als investigadors i permet accedir a un recull de dossiers, vídeos i publicacions en format digital.

ITÀLIA

Architettura del paesaggio forestale
Projecte de l'Ente Foreste della Sardegna per desenvolupar una nova metodologia de gestió, manteniment i disseny paisatgístic de les àrees forestal gestionades per aquesta entitat institucional.
Decimo Anniversario della Convenzione Europea del Paesaggio
Web creat en motiu del desè aniversari de la signatura del Conveni europeu del paisatge per part d'Itàlia que recull alguns documents relacionats amb el conveni i la protecció del paisatge.
Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI)
Fundació creada l'any 1975 per a la tutela, protecció, salvaguarda i conservació del patrimoni artístic i natural d'Itàlia a través de la compra i gestió de béns i espais d'interès artístic, històric, paisatgístic i ambiental. És de les més importants d'Europa, després del National Trust anglès i el National Trust escocès que considera com a models.
La biennale del paesaggio
Iniciativa de la província Reggio Emilia que pretén donar a conèixer la necessitat de la protecció i gestió del paisatge d'acord amb els principis de la Convenció europea del paisatge. Treballen cinc aspectes diferents del paisatge: lectures, imatges, música, projectes i productes de la terra.
Laboratorio Culturale del Paesaggio della Pietra a Secco (Lapis)
Associació sense ànim de lucre que té l'objectiu de promoure a tots els nivells la conservació, difusió, ús i valorització del patrimoni i paisatge de la pedra seca.
Luoghi di valore. Come li viviamo, come li vorremmo
Iniciativa que pretén conèixer el lligam entre les persones d'una comunitat i els seus paisatges i conscienciar en la necessitat que tothom, independentment dels seus orígens i de les necessitats quotidianes, s'impliqui en la preservació i gestió del paisatge.
Paesaggio critico
Projecte de difusió, comunicació i debat sobre arquitectura del paisatge, endegat per professionals específics d'aquest camp, que pretén fugir de l'academicisme i incloure a tothom interessat en la construcció de l'espai públic.
Salviamo il paesaggio
Fòrum format per diferents associacions, entitats i persones a títol individual que comparteixen la preocupació per l'urbanisme desmesurat i la pèrdua de paisatges, i treballen per la protecció i gestió del paisatge.

REGNE UNIT

Campaign to protect rural England
Associació sense ànim de lucre que té com a finalitat treballar per a la conservació del medi rural d'Anglaterra a nivell local, regional i nacional. El seu treball se centra en el paisatge, el planejament, el desenvolupament i els productes agraris. És una de les entitats promotores dels mapes de tranquil·litat.
Change and Creation
Programa de l' English Heritage de caracterització de l'arqueologia del paisatge des de l'any 1950 al 2000, valorant els processos de canvi i de creació de paisatges en els entorns urbans i rurals actuals.

SUÈCIA

Landscape & citizens
Associació que treballa per a crear una xarxa de persones interessada en el paisatge i les seves problemàtiques i advoca per la ratificació del Conveni europeu del paisatge per part de l'Estat Suec.
Playing the space
Diversos artistes, arquitectes, músics i investigadors exploren l'entorn i les situacions urbanes component i recomponent els seus ritmes i ressonàncies. Les intervencions artístiques comencen amb l'experiència quotidiana d'un viatge, un lloc o un passeig.

SUÏSSA

ALLE
Campanya endegada per el Fons Suís per el Paisatge (FLS - FSP) per a promoure la plantació de fileres arbrades en les carreteres suïsses. La campanya incloïa un concurs de fotografies d'aquests paisatges, les millors de les quals es poden veure al web.
Forum paysage
Associació independent fundada a Berna l'any 2006. Mitjançant l'intercanvi interdisciplinar i la recerca promouen el paisatge en la seva globalitat, així com el seu desenvolupament i gestió.
Paysages en poésie
Projecte artístic i pluridisciplinari creat per l'associació Regards du Monde. Es composa de tres jardins de poesia i fotografia, un cicle de conferències i debats científics dins el marc de "Rencontres internationales du paysage", una setmana literària titulada "Une montagne à lire" i quinze propostes de balades agrupades dins la guia "Aux lumières du lieu".

ARGENTINA

Diseño Participativo del Paisaje
Programa de la ciutat de Buenos Aires que implementa processos participatius en el disseny dels espais verds públics.

CANADÀ

Carrot city
Iniciativa que recull experiències d'arreu del món sobre com el creixent interès en la producció d'aliments locals i de qualitat a les ciutats influeix en el disseny urbà i en la forma dels edificis.
Programme d'attribution des terres du domaine de l'État pour l'implantation d'éoliennes
Programa del Ministeri de Recursos naturals i de la Fauna del govern de Québec, per aconseguir que algunes terres de domini públic siguin accessibles per a la implantació de molins eòlics. Hi ha disponible una guia (en francès) per a la realització d'un estudi d'integració paisatgística en la implementació de parcs eòlics.

ESTATS UNITS

Groundswell
Web de l'exposició 'Groundswell. Constructing The Contemporany Landscape' organitzada pel Museu d'Art Modern de Nova York (MOMA) l'any 2005. Presenta una selecció de projectes que s'han realitzat recentment en diverses ciutats amb l'objectiu de reinventar uns espais degradats i convertir-los en nous espais d'oci i lleure.
Living Landscape Observer
Portal de notícies sobre paisatge, patrimoni i desenvolupament sostenible.
National Landscape Conservation System
Oficina pública del govern dels EUA encarregada de gestionar els terrenys públics. Compta amb diverses figures de protecció com monuments nacionals, àrees recreatives o reserves forestals.

INTERNACIONAL

European Urban Knowledge Network
Iniciativa integrada per quinze països de la Unió Europea, el programa URBACT i la participació de l'EUROCITIES. L'objectiu és l'intercanvi de coneixement i experiències en les diverses qüestions urbanes i facilitar programes i polítiques de suport a l'hora de desenvolupar polítiques d'aquesta temàtica.
Life ECOnet project
Projecte finançat per la Unió Europea i realitzat per grups de treball de Cheshire (Regne Unit) i Abruzzo i Emilia-Romagna (Itàlia). Explora la millor manera de crear corredors biològics i demostra que és possible utilitzar aquests corredors per fer un planejament i gestió més sostenibles del medi.
Lifescape your Landscape
Projecte europeu que explora noves maneres d'aprofitament del paisatge rural preservant-ne la seva bellesa i els seus valors històrics i culturals. Actualment són 14 socis de cinc països diferents.
NORCAT
Projecte conjunt de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitetet i Bergen (Universitat de Bergen, Noruega) sobre complexitat, incertesa científica i participació ciutadana en la gestió ambiental i del paisatge.
PARADISOS
Programa europeu de recerca format per Università degli Studi di Napoli Federico II (Itàlia), Manchester Metropolitan University (Regne Unit) i Instituto Superior de Agronomia (Portugal). Els seus principals objectius són la conservació i millora del patrimoni cultural i ambiental.
Pathways to Cultural Landscapes
Iniciativa finançada pel Programa Cultura 2000 de la Unió Europea que sorgeix de la unió d'institucions públiques i privades amb interès per la recerca científica, la comunicació i la gestió sostenible dels paisatges culturals.
Patrimoine industriel entre terre et mer
Projecte europeu iniciat l'any 2003 que vol donar a conèixer el territori a través del patrimoni industrial. Hi participen set països, entre ells Catalunya.
Paysmed
Portal dels paisatges mediterranis que sorgeix del programa INTERREG IIIB MEDOCC i que vol ser un instrument d'integració i divulgació del coneixement dels paisatges d'aquesta zona. Destaca l'apartat dedicat a PAYS.DOC (un projecte de bones pràctiques de paisatge) i el premi mediterrani de paisatge.
Petrarca. European Academy for the Culture of Landscape
Acadèmia europea per a l'estudi de paisatges culturals creada l'any 2000 arran de la celebració del congrés internacional "The Culture of the European Landscape as a Task" de Dornach. El seu objectiu és establir un fòrum de diàleg i de recerca per a totes aquelles persones amb necessitat d'establir mesures de conservació i gestió dels paisatges culturals i que vulguin formar-se i participar en diferents trobades sobre aquesta temàtica.
Planning and archaeology in North West Europe (Planarch)
Projecte europeu que té l'objectiu de promoure la integració de l'arqueologia dins dels processos de planejament i ordenació del territori i, alhora, la sensibilització vers l'herència cultural.
Portail de la conception paysagère et des paysagistes
Portal dedicat al paisatgisme. S'hi troben bases de dades de proveïdors, diferents dossiers sobre disseny per ordinador i bancs d'imatges gratuïtes amb fotografies de mobiliari urbà, textures o diferents elements paisatgístics, entre d'altres.
TERRISC
Projecte europeu (2004-2006) centrat a Espanya, França i Portugal consistent en la recuperació de paisatges de terrasses per la seva funció de prevenció de riscos naturals, regulació dels recursos hídrics i conservació de valors culturals i paisatgístics.
PANORAMAS: the North American Landscape in Art
Exposició sobre el tractament artístic dels paisatges d'Amèrica del Nord realitzada per la Canadian Heritage Information Network, el Canadian Museum of Civilization, l'Instituto Nacional de Bellas Artes de Mèxic, el Smithsonian American Art Museum, el Winnipeg Art Gallery, i recolzada pels governs de Canadà, Estats Units i Mèxic.
The Alliance for Historic Landscape Preservation (AHLP)
Organització professional dedicada a la preservació i conservació de paisatges històrics en totes les seves variants, des de jardins i parcs públics a espais rurals.
 
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net