Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Recursos externs > Administració

RECURSOS EXTERNS

Administració

CATALUNYA

Institut del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
Organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona que, des de 1997, incentiva i orienta les actuacions sobre el paisatge urbà de Barcelona.
Parcs i Jardins de Barcelona
Òrgan de l'Ajuntament de Barcelona que gestiona les zones verdes urbanes de la ciutat, des de la seva planificació al manteniment, incloent aspectes tan diversos com la restauració i disseny d'espais i mobiliari, o la formació i l'educació ambiental.
Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge
Subdirecció General de la Generalitat de Catalunya adscrita a la Secretaria de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat que té una àrea especialitzada en la implementació de polítiques de paisatge a Catalunya, d'acord amb els principis del Conveni europeu del paisatge.

ESPANYA

Centro de Estudios Paisaje y Territorio
Centre creat el 2005 i adscrit al Pla Andalús d'Investigació, Desenvolupament i Innovació amb l'objectiu d'ampliar la cooperació entre la Conselleria d'Obres Públiques i Transports i les universitats públiques d'Andalusia i fomentar la interacció entre les respectives línies d'activitat i investigació en matèria de paisatge i ordenació del territori.
Euskadiko Paisaia
Apartat web del Departament de Medi Ambient, Planejament Territorial, Agricultura i Pesca del Govern Basc dedicat als catàlegs i a les directrius del paisatge que s'estan elaborant al País Basc.

ALEMANYA

Landschaftsplanung
Departament d'urbanisme de l'Ajuntament de Berlín que té una direcció específica de gestió/planejament del paisatge. Del web destaca un anàlisi del paisatge urbà de Berlín.

FRANÇA

Conservatoire du littoral
Entitat pública del Ministère de l'écologie et du développement durable (Ministeri d'Ecologia i Desenvolupament Sostenible) creada l'any 1975, membre de la Unió Mundial per la Natura (UICN), que adquireix terrenys litorals per tal de protegir els espais naturals i els paisatges.
Fédération nationale des CAUE (conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement)
Organisme governamental d'informació, consell, sensiblització, formació i iniciatives relacionades amb l'arquitectura, l'urbanisme i el medi natural. Una de les seves línies de treball és el paisatge. Ha realitzat, entre altres projectes, l'Atlas des paysages de Franche-Comté.

IRLANDA

Heritage Council
Organisme governamental del Department of Environment, Heritage and Local Government (Departament de Medi Ambient, Patrimoni i Govern Local) creat l'any 1995. Treballa en la proposta de polítiques per a la identificació, protecció, cura i millora del patrimoni natural, així com en la promoció del coneixement del paisatge urbà i rural irlandès.

ITÀLIA

Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica (Regione piemonte)
Departament encarregat dels temes de paisatge de la Regió de Piemonte. A l'apartat de paisatge s'hi poden trobar diferents guies sobre la qualitat del paisatge (http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pubblic/guide.htm). També s'hi pot consultar íntegrament el seu butlletí Il territorio informa i la publicació La Rivista dell'Urbanistica (el número 4 es titula: Il paessaggio nel governo del territorio).
Natura e Paesaggio
Secció del Dipartimento all'urbanistica, ambiente ed energia (Departament d'Urbanisme, Medi Ambient i Energia) de la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige encarregat de la conservació de la natura i el paisatge. El web inclou informació sobre planificació i legislació paisatgística de la zona i d'ajudes per la conservació paisatgística d'espais rurals i de tutela d'espais naturals.
Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio
Unitat del govern de la regió Emilia-Romagna que té cura de la protecció del Paisatge de la regió. El web inclou un enllaç al pla territorial regional del paisatge d'aquesta regió.

LIECHTENSTEIN

Amt für Wald, Natur und Landschaft (AWNL)
Oficina dedicada a la preservació dels boscos, la natura i el paisatge, del govern de Liechtenstein. Vetlla per la conservació de la biodiversitat i pel desenvolupament de les àrees rurals.

REGNE UNIT

English Heritage
Agència governamental que té la funció de preservar el paisatge històric britànic. Col·labora estretament amb el Department of Environment, Food and Rural Affairs del govern anglès i la Countryside Agency en qüestions relacionades amb el paisatge.
Natural England
Entitat que uneix la English Nature, la Countryside Agency i el Rural Development Service amb l'objectiu de conservar i valoritzar la natura del Regne Unit pel seu valor intrínsec i pel benestar, la qualitat de vida i la prosperitat econòmica que pot aportar.
Scottish Natural Heritage
Agència governamental encarregada de la preservació del patrimoni natural i el paisatge escocesos, tot afavorint la formació i la relació de la població amb el medi natural.

SUÏSSA

Federal Office for the Environment (FOEN)
Servei federal de la Confederació suïssa responsable de la natura i el paisatge. El web ofereix informació sobre l'Inventari federal de paisatges i espais naturals d'interès nacional (principal figura de gestió i protecció del paisatge suís), i informació diversa sobre el paisatge i els elements que el condicionen.

ITÀLIA

Osservatori regionale per il paesaggio del Veneto
Organisme de seguiment i valoritació dels paisatges creat per la Direcció d'Urbanisme i Paisatge de la regió del Veneto.

INTERNACIONAL

Consortium Européen sur l'Economie du Paysage (CEEP)
El consorci fou creat per un grup d'investigadors europeus amb l'objectiu de desenvolupar una plataforma comuna de recerca sobre diverses temàtiques en economia del paisatge. Tot i que està centrada en problemàtiques econòmiques, el consorci està obert a totes aquells disciplines relacionades amb el paisatge, especialment l'ecologia, la geografia, la sociologia i el dret.
Secretariat del Conveni europeu del paisatge
Unitat del Consell d'Europa que gestiona la implementació del Conveni europeu del paisatge. El web conté enllaços amb nombroses institucions europees i internacionals que treballen en paisatge, una completa agenda d'esdeveniments arreu del món i les conferències organitzades pel Consell d'Europa en aquesta matèria, entre altres.
The European Institute of Cultural Routes
Organisme adscrit al Consell d'Europa que des de 1997 desenvolupa el programa d'itineraris culturals d'aquest organisme. Un dels itineraris culturals és, específicament, sobre parcs i jardins i sobre el paisatge europeu, tot i que també hi ha altres itineraris relacionats amb el paisatge.
 
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net