Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

NOVEMBRE-DESEMBRE 10

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 26

L'Observador

El paisatge de la perifèria

Mosaic

Els paisatges de la perifèria des de la fotografia i la pintura

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, seleccionat per al III Premi Mediterrani del Paisatge

Cinc anys de la Llei del paisatge catalana

La regeneració del port de Tel Aviv obté el Premi de Paisatge Rosa Barba

Intercanvi d'experiències entre l'Observatori del Paisatge i institucions xilenes i argentines

El projecte educatiu Proxectoterra, guardonat amb el Premi Nacional d'Urbanisme

Inventari de recursos paisatgístics d'Andalusia

Concedit el primer ajut per a la recerca Pensar el Paisatge 2010

Resultats del VI Congrés Internacional d'Ordenació del Territori

Les polítiques de paisatge de Catalunya en el Desè Aniversari del Conveni europeu del paisatge

Nova direcció de la Xarxa Europea d'Entitats Locals i Regionals (RECEP)

La Tria de l'Observatori

Directrius del paisatge de les Comarques Gironines

La recerca sobre paisatge a Europa: ‘Landscape in a Changing World–Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society'

Paisatge Digital

Paisaje urbano de Sevilla

Centre de Documentació

Planning on the edge: the context for planning at the rural-urban fringe

EnergyScapes

Ten years of the european Prize for Urban Public Space

L'Agenda

Actes de novembre i desembre

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

El paisatge de la perifèria

Toni Sala
Escriptor, Premi Nacional de Literatura

Sembla que els primers paisatges pintats van ser a l'edat mitjana, i que eren jardins emmurallats. L'exterior quedava amagat darrere els murs, desconegut i espantós. La perifèria, llavors, devia constituir-la aquell mur opac.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Els paisatges de la perifèria des de la fotografia i la pintura

Foto

Del 6 de novembre de 2010 al 30 de gener de 2011 es pot visitar l'exposició "Els paisatges de les perifèries. Mirades creuades" al Museu Comarcal de la Garrotxa a la ciutat d'Olot com una activitat complementària del Seminari Internacional Franges. Els Paisatges de la Perifèria que organitza l'Observatori del Paisatge de Catalunya. L'exposició contraposa la imatge idíl·lica i bucòlica representada en els quadres de paisatge de finals del segle XIX i principis del XX (de Joaquim Vayreda, Josep Berga i Boix, Ramon Casas, Enric Galwey) amb la visió de les perifèries actuals dels fotògrafs Jordi Bernadó, Albert Gusi, Rafel López-Monné, Aleix Plademunt i Llorenç Rosanes. L'objectiu és reflexionar sobre les diferents representacions del paisatge i, al mateix temps, apreciar com ha canviat el paisatge de les perifèries en les últimes dècades. L'exposició és una bona ocasió per veure el fons permanent del Museu Comarcal des d'una òptica diferent poc temps abans de la seva remodelació com a Museu del Paisatge de Catalunya.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, seleccionat per al III Premi Mediterrani del Paisatge

Foto

El procés participatiu que l'Observatori del Paisatge de Catalunya va impulsar amb motiu de l'elaboració dels catàlegs de paisatge ha estat seleccionat per a optar al III Premi Mediterrani del Paisatge. Aquest guardó vol ser un instrument de conscienciació sobre el paper del paisatge a l'hora de definir la identitat cultural dels territoris i de millorar la qualitat de vida de la població. Amb aquesta finalitat, fa una selecció en l'àmbit europeu de les millors intervencions, plans i programes, projectes arquitectònics i accions de sensibilització, entre d'altres, que parin una atenció especial al paisatge. El procés de selecció del guardó s'inicia a escala regional, i és en aquesta fase on el Comitè Regional de Selecció ha triat la candidatura de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, que va presentar el procés participatiu dut a terme durant l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya entre 2006 i 2009. El veredicte del Comitè de Pilotatge, primer, i del Jurat Internacional, en última instància, decidiran els guanyadors del premi, però independentment tots els seleccionats en la fase regional seran inclosos en el Catàleg de Bones Pràctiques, que té com a objectiu contribuir a la sensibilització sobre qüestions paisatgístiques i a la creació d'una cultura comuna del paisatge.

Cinc anys de la Llei del paisatge catalana

Foto

El 8 de juny de 2005 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya. Inspirada en el Conveni europeu del paisatge, la Llei del paisatge catalana parteix d'un concepte global i integrador del paisatge, i es caracteritza pel seu caràcter pragmàtic i tangible, així com per prioritzar la voluntat propositiva davant de la sancionadora. Amb motiu del cinquè aniversari de l'aprovació, la Generalitat ha publicat La política de paisatge a Catalunya, que fa balanç de les iniciatives dutes a terme en aquest camp. En els darrers cinc anys, s'ha fet el desplegament normatiu previst, s'han aplicat tots els instruments especificats a la Llei i s'han materialitzat actuacions concretes a partir de cadascun d'ells. En concret, quant a la planificació territorial, s'ha posat en marxa el procés per a desenvolupar i aplicar els catàlegs de paisatge, les directrius de paisatge i els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística. L'Observatori del Paisatge, també previst per la Llei, s'ha consolidat com una entitat de referència internacional en el camp del paisatge i ha dut a terme una intensa tasca de difusió i sensibilització. Precisament en aquesta darrera àrea, destaca també l'impuls a les cartes de paisatge i a la incorporació de l'educació en matèria de paisatge a les escoles. Finalment, per mitjà del Fons per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge s'han fet diverses convocatòries públiques anuals de lliure concurrència per a finançar actuacions de millora del paisatge.

La regeneració del port de Tel Aviv obté el Premi de Paisatge Rosa Barba

Foto

La 6a Biennal Europea del Paisatge, celebrada a Barcelona entre el 30 de setembre i el 2 d'octubre, va reunir gairebé 800 participants per debatre i mostrar creacions a l'entorn de la temàtica dels "paisatges líquids". Durant les jornades també es va lliurar el Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba, un guardó que reconeix els millors projectes de paisatge fets a Europa en els últims quatre anys. En aquesta ocasió, el projecte guanyador va ser la regeneració de l'espai públic del port de Tel Aviv, a Israel, dissenyat per Mayslits Kassif Architects. El projecte ha suposat una aposta per una intervenció paisatgística no agressiva des del punt de vista arquitectònic, en comparació amb altres propostes anteriors per a aquesta zona del port. La Biennal està organitzada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Màster d'Arquitectura del Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'Associació d'Amics de la UPC i la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

Intercanvi d'experiències entre l'Observatori del Paisatge i institucions xilenes i argentines

Foto

L'Observatori del Paisatge va ser invitat el passat mes d'octubre pel Centro Cultural de España a Santiago de Xile per explicar la seva activitat i intercanviar experiències amb institucions i entitats del país llatinoamericà. La conferència "Paisatge i participació ciutadana", en el marc del cicle Apoderament i Participació Ciutadana, va ser el punt de partida d'un seguit de trobades durant dos dies amb tècnics de la Unitat de Geoinformació del Patrimoni i de ministeris del Govern xilè per conèixer de prop les seves activitats respectives en matèria de paisatge i debatre plegats reptes de futur. D'altra banda, la mateixa ciutat de Santiago va ser seu de la trobada amb representants de l'entitat Red Argentina del Paisaje, que, distribuïda a 19 ciutats argentines, treballa des de fa dos anys en la constitució de diversos observatoris del paisatge en cadascun dels seus nodes respectius, amb uns objectius molt semblants a l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Finalment, cal destacar l'extraordinària tasca social que realitza l'Escola Taller d'Arts i Oficis Fermín Vivaceta en favor del paisatge urbà i el patrimoni de l'històric barri de Yungay.

El projecte educatiu Proxectoterra, guardonat amb el Premi Nacional d'Urbanisme

Foto

El Ministeri de Foment ha concedit el II Premi Nacional d'Urbanisme al projecte educatiu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia Proxectoterra. El projecte va néixer fa deu anys, el gener del 2000, amb l'objectiu de contribuir a millorar la formació sobre el territori, l'arquitectura i el paisatge gallecs. Es tracta d'un material en forma de llibres de text, quaderns d'exercicis, audiovisuals i còmics que es complementa amb activitats, tot això adaptat als diferents nivells de l'ensenyament obligatori i a disposició de professors, alumnes i de qualsevol persona interessada. Es pot accedir lliurement a tot el material al web del projecte. Cal destacar que el Proxectoterra és una de les experiències descrites en el pròxim llibre de l'Observatori del Paisatge de Catalunya que recull les ponències del seminari internacional Paisatge i Educació, celebrat el novembre del 2009.

Inventari de recursos paisatgístics d'Andalusia

Foto

El Centro de Estudios de Paisaje y Territorio està treballant des de l'any 2009 en el disseny d'un inventari de recursos paisatgístics d'Andalusia que pretén avançar en la identificació, caracterització i qualificació dels paisatges andalusos seguint els principis del Conveni europeu del paisatge, i amb l'objectiu d'integrar-se a la Xarxa d'Informació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient (REDIAM). Basat en la metodologia amb la qual s'elaboren les avaluacions del caràcter del paisatge a Anglaterra i a Irlanda, entre altres països europeus, l'inventari busca articular, ordenar i coordinar les principals fonts i procediments tècnics necessaris per donar resposta a les demandes creixents dels agents públics i privats en relació amb la protecció, gestió, ordenació i gaudi dels recursos paisatgístics. L'eina es basa en un procediment semiautomàtic per a la identificació, caracterització i qualificació del paisatge i pretén ser reproduïble a diferents escales de la gestió del territori. Fins al moment, el Centro de Estudios de Paisaje y Territorio ha aplicat l'inventari a Sierra Morena, utilitzada com a territori experimental. El projecte és un encàrrec de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible i d'Informació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d'Andalusia, i s'emmarca en l'Estratègia Andalusa de Paisatge.

Concedit el primer ajut per a la recerca Pensar el Paisatge 2010

Foto

El CDAN ha concedit el primer dels ajuts a la recerca Pensar el Paisatge 2010 al projecte Experiència del paisatge a la Xina de la dinastia Song, d'Antonio José Mezcua López. El jurat va estar format per especialistes en diferents disciplines: Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya; Javier Maderuelo, catedràtic d'Arquitectura del Paisatge de la Universitat d'Alcalá de Henares; Manuel García, catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat de Saragossa, i Teresa Luesma, directora del CDAN de la Fundació Beulas. El projecte d'Antonio Mezcua és una proposta metodològica sobre el paisatge a la Xina que unifica tots els camps on es manifesta el concepte de paisatge. El jurat va destacar l'èxit de la convocatòria tant pel que fa al nombre de projectes presentats (170), com per l'alta qualitat professional dels investigadors, de diferents disciplines, que van aplicar una gran diversitat de metodologies i punts de vista en tractar la idea del paisatge, des d'anàlisis de casos concrets a estudis teòrics generalistes.

Resultats del VI Congrés Internacional d'Ordenació del Territori

Foto

Més de 300 persones van participar els dies 27, 28 i 29 d'octubre al VI Congrés Internacional d'Ordenació del Territori (VI CIOT), organitzat a Pamplona per Fundicot, amb el títol "Caminando hacia un compromiso por el territorio". Les àrees temàtiques del congrés eren: 1) Experiències i bon govern en matèria d'ordenació del territori. Nous reptes en un horitzó de crisi; 2) Ciutats i canvi global. Cap a un nou paradigma territorial; 3) Turisme interior i costaner, i incidència de la segona residència en el desenvolupament territorial. La necessitat d'adaptar sectors bàsics de la nostra economia; 4) Desenvolupament rural i reserves de la biosfera. L'esperança de nous horitzons; 5) Paisatge i patrimoni territorial. Valors a desenvolupar i conservar, i 6) Infraestructures i territori. La necessitat de canvis per a l'eficàcia i l'eficiència en el capital productiu territorial. L'Observatori del Paisatge, per mitjà del seu coordinador tècnic, ha format part del Comitè Científic del Congrés. Es poden consultar les conclusions aquí o bé consultar el web del Congrés.

Les polítiques de paisatge de Catalunya en el Desè Aniversari del Conveni europeu del paisatge

Foto

Els passats 19 i 20 d'octubre va tenir lloc a Florència el Congrés de celebració dels deu anys del Conveni europeu del paisatge, impulsat pel Consell d'Europa i aprovat l'octubre de l'any 2000 en aquesta mateixa ciutat. El Congrés va fer balanç dels progressos en l'àmbit de la protecció, gestió i ordenació del paisatge a Europa en l'últim decenni, i va apuntar els nous reptes per a l'aplicació del Conveni. En aquest web del Consell d'Europa es troba la informació relacionada amb el Congrés on van assistir unes 300 persones. Durant el Congrés, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de Catalunya va explicar davant dels representants polítics i tècnics d'institucions europees, d'universitats i d'entitats quines han estat les seves polítiques de paisatge en els últims deu anys, sobretot arran de l'aprovació de la Llei del paisatge, el juny de 2005. L'Observatori del Paisatge, membre del grup de treball que ha preparat el sistema d'informació del Conveni europeu del paisatge del Consell d'Europa, també va ser present a l'esdeveniment. El Conveni europeu del paisatge, que va entrar en vigor l'1 de març de 2004, és el primer tractat internacional que reconeix jurídicament el paisatge. Fins a la data d'avui, 31 estats del Consell d'Europa ja l'han ratificat. El Parlament català s'hi va adherir el desembre de 2000, just dos mesos després que fos aprovat a Florència.

Nova direcció de la Xarxa Europea d'Entitats Locals i Regionals (RECEP)

Foto

El passat 30 de setembre es va celebrar a Ploiesti (comtat de Prahova, Romania) la vuitena reunió del Comitè Executiu de la Xarxa d'Ens Locals i Regionals per a la Implementació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP). Una de les principals decisions del Comitè va ser la designació del nou director de la Xarxa per als propers quatre anys, Oriol Porcel, que substitueix Riccardo Priore; i la designació de la vicedirecció, que recau en Luminita Iatan, representant a la Xarxa pel comtat de Prahova. Altres decisions del Comitè van ser les noves activitats que desenvoluparà la Xarxa en els propers mesos, com també les seves noves estratègies de comunicació i de finançament. La Xarxa, amb seu legal a Estrasburg (França), és una organització internacional no governamental constituïda per 35 ens públics locals i regionals d'Europa, entre els quals hi ha Catalunya. Els principals objectius de la RECEP són afavorir el coneixement i l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a escala local i regional i fomentar l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els seus membres en matèria de paisatge. Catalunya, a través de l'Observatori del Paisatge, té un paper de colideratge de la xarxa RECEP, per bé que la representació política i institucional a la Xarxa correspon a la Generalitat de Catalunya.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Directrius del paisatge de les Comarques Gironines

Capítol de Directrius del paisatge del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, aprovat el 14 de setembre de 2010. Les directrius del paisatge incorporen normativament els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del Paisatge.

La recerca sobre paisatge a Europa: ‘Landscape in a Changing World–Bridging Divides, Integrating Disciplines, Serving Society'

Últim número de la revista Science Policy Briefings, publicada per la European Science Foundation, on s'exposen els punts fonamentals de la recerca en paisatge a Europa, i com els resultats poden ajudar polítics, professionals i la societat en general davant dels principals reptes globals. La revista Science Policy Briefings debat a cada número sobre aquells àmbits científics i acadèmics clau arreu d'Europa.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Paisaje urbano de Sevilla

És un espai de participació ciutadana amb l'objectiu d'elaborar una sèrie de directrius de paisatge urbà de la ciutat de Sevilla. El web centralitza la informació disponible sobre el tema i habilita la participació directa a través d'un grup de discussió.


PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Planning on the edge: the context for planning at the rural-urban fringe

Gallent, Nick; Andersson, Johan; Bianconi, Marco. London: Routledge, 2006. ISBN: 978-0415402903.

Un dels reptes dels planificadors territorials és la gestió de la franja urbana, és a dir la perifèria que envolta les ciutats, i que els autors del llibre anomenen l'última frontera. Actualment aquesta zona ocupa més de la desena part de la superfície del Regne Unit. Aquest llibre vol omplir el buit literari que fins ara hi havia sobre la gestió d'aquest territori.

Foto

EnergyScapes

Ivancic, Aleksandar. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN: 978-84-252-2272-6.

Anàlisi de la relació entre les grans estructures implícites en el sector de la producció d'energia i el paisatge circumdant. El llibre intenta mostrar les nombroses facetes que ens ofereix el món de l'energia quan entra en contacte amb el territori que ens envolta, i com les seves innovacions s'hi integren harmònicament.

Foto

Ten years of the european Prize for Urban Public Space

Barcelona: ACTAR; Centre de Cultura Contemporània, 2010. ISBN: 978-84-92861-38-5.

Selecció d'antics i nous projectes guanyadors del Premi Europeu d'Espai Públic Urbà, que aquest any celebra el seu desè aniversari. La intenció del premi, establert l'any 2000 pel Centre de cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), és ser el testimoni de les tensions a l'espai públic europeu.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net