Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

JULIOL-AGOST 10

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 24

L'Observador

Paisatges sonors

Mosaic

Nou dossier digital sobre paisatges sonors

Propera obertura de les inscripcions del Seminari Internacional Franges. Els Paisatges de la Perifèria

El DPTOP i l'Observatori del Paisatge publiquen ‘Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida'

Aprovat definitivament el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona

Oberta la convocatòria per al III Premi Mediterrani de Paisatge

‘Descobrir Catalunya' continua el seu recorregut pels paisatges catalans

VI Congrés Internacional d'Ordenació del Territori

Nova guia d'integració paisatgística

Impuls del projecte educatiu Ciutat, territori, paisatge als municipis amb carta del paisatge

Ponències de les I Jornades Insulars del Paisatge

Paisatge Digital

The Cultural Landscape Foundation

Centre de Documentació

Carreteras paisajísticas. Estudio para su catalogación en Andalucía

Paesaggi, progetti d'autore. Calabria e Sicilia

Arquitetura paisagística contemporânea no Brasil

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatges sonors

Josep Cerdà i Ferrer
Catedràtic d'Escultura de la Universitat de Barcelona (UB) i coordinador del grup PaisatgesonorUB del Laboratori d'Art Sonor de la facultat de Belles Arts de la UB

El paisatge sona. La nostra oïda ens proporciona permanentment informació i el so influeix en la nostra percepció de la realitat. Tot el que ens envolta emet constantment missatges sonors que anem acumulant i configuren la memòria sonora.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Nou dossier digital sobre paisatges sonors

Foto

El paisatge s'ha relacionat amb el sentit de la vista, però l'oïda, l'olfacte, el gust o el tacte poden arribar a ser tant o més determinants que el mateix sentit de la vista a l'hora d'experimentar i viure un determinat paisatge. A partir d'aquesta idea, l'Observatori del Paisatge ha creat un dossier digital sobre paisatges sonors, consultable en català, castellà, anglès i francès i de fàcil actualització gràcies al seu caràcter digital. La compilació del dossier respon al triple objectiu de difondre el coneixement en relació amb els paisatges sonors, la seva diversitat i la seva importància; recollir, classificar i ordenar la principal informació present a Internet per facilitar-ne la consulta, i esdevenir un espai de referència sobre paisatges sonors per a persones especialitzades i per al públic en general. El dossier té el seu origen en la jornada Paisatges Sonors de Catalunya, organitzada per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, la Fundació Bosch i Gimpera/Universitat de Barcelona i l'Obra Social de Caixa de Catalunya el mes de novembre de 2008 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Propera obertura de les inscripcions del Seminari Internacional Franges. Els Paisatges de la Perifèria

Foto

El proper 15 de setembre quedarà obert el període d'inscripció del Seminari Internacional Franges. Els Paisatges de la Perifèria, el programa del qual podeu consultar aquí. Les jornades, que tindran lloc a Olot (Girona) els dies 11 i 12 de novembre de 2010, estan organitzades per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, amb la col·laboració de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC) i l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot (ICCO). Els ponents, provinents de camps tan diferents com la geografia, la sociologia, l'arquitectura, l'art, la música o la literatura, intentaran proposar noves formes d'intervenció i de gestió, així com nous referents paisatgístics i lectures alternatives a les habituals per a aquests llindars entre diferents realitats territorials. El seminari comptarà amb una sèrie d'activitats paral·leles que ajudaran a complementar els discursos de les ponències.

El DPTOP i l'Observatori del Paisatge publiquen ‘Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida'

Foto

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Paisatge han publicat conjuntament el llibre Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida. El Catàleg de paisatge de Terres de Lleida va ser el primer dels set catàlegs elaborats i lliurats per l'Observatori del Paisatge al DPTOP, concretament el 31 d'octubre de 2006, i alhora va ser el primer catàleg de paisatge aprovat per la Generalitat de Catalunya, el 10 de setembre de 2008 (Edicte de 10 de setembre de 2008). El llibre consta de 530 pàgines que ens transporten a la diversitat i riquesa dels paisatges de les Terres de Lleida, els seus valors, les seves amenaces i les seves oportunitats. Les nombroses fotografies que acompanyen el text pertanyen, entre d'altres, als reconeguts fotògrafs Oriol Alamany, Jordi Bas, Ernest Costa i Rafael López-Monné. Podeu accedir a al contingut del llibre aquí.

Aprovat definitivament el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona

Foto

El passat 24 de maig la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, el segon dels set catàlegs que està elaborant l'Observatori del Paisatge de Catalunya. L'aprovació s'ha fet mitjançant l'Edicte de 28 de maig de 2010, sobre una Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona. El contingut d'aquest catàleg es pot consultar al web de l'Observatori del Paisatge. El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona va ser lliurat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) per part de l'Observatori del Paisatge el 31 d'octubre de 2006 i el DPTOP va sotmetre'l a informació pública del 31 de juliol fins al 31 d'octubre de 2007.

Oberta la convocatòria per al III Premi Mediterrani de Paisatge

Foto

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del projecte PAYS.MED.URBAN en què participa juntament amb altres regions europees, col·labora en la convocatòria per a la selecció de plans, programes, projectes, obres i activitats de difusió i comunicació sobre el paisatge que seran inclosos al Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes i que podran optar al III Premi Mediterrani del Paisatge. Els dossiers presentats a la convocatòria hauran de versar sobre un o més d'aquests sis camps temàtics: l'existència d'espais urbans suficients i ben gestionats, posant especial atenció al paisatge d'agricultura periurbana; l'oferta d'àrees ben dissenyades des del punt de vista del paisatge per a l'assentament d'empreses de nous sectors econòmics; la qualitat visual en els accessos i entrades a nuclis urbans; la integració paisatgística de noves zones residencials a l'espai periurbà; la qualitat visual i ambiental de les perifèries urbanes, i, finalment, la protecció i millora de la imatge i la identitat urbana. La data límit per a presentar les candidatures és el 31 de juliol de 2010. Per a més informació, adreceu-vos al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

‘Descobrir Catalunya' continua el seu recorregut pels paisatges catalans

Foto

L'Observatori del Paisatge continua col·laborant amb la secció "El paisatge del mes" de la revista Descobrir Catalunya. Aquesta iniciativa, que vol difondre una selecció de les 135 unitats de paisatge de Catalunya, ha cobert ja els paisatges de l'Altiplà de la Terra Alta (àmbit territorial de Terres de l'Ebre), el maig de 2010; el de Terraprims (Comarques Gironines), el juny, i el de la Conca d'Alforja-Vilaplana (Camp de Tarragona), el juliol. Descobrir Catalunya és una revista mensual que, des de 1997, ofereix reportatges sobre pobles i paratges de tota la geografia de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.

VI Congrés Internacional d'Ordenació del Territori

Foto

Els propers dies 27, 28 i 29 d'octubre se celebrarà al Palau de Congressos i Auditori de Navarra, a Pamplona, el VI Congrés Internacional d'Ordenació del Territori (VI CIOT), organitzat per Fundicot. L'objectiu del congrés, que se celebra periòdicament des de 1989, és obrir un debat entorn de la necessitat de trobar noves vies d'actuació per a adaptar el model territorial, les ciutats, l'economia, les infraestructures i el paisatge a les conseqüències i noves exigències derivades de la crisi global actual i de les perspectives de canvi en una societat creixentment mundialitzada, i en què la capacitat d'intervenció per a transformar-la es troba cada cop més condicionada per circumstàncies externes. Les àrees temàtiques del congrés són: 1) Experiències i bon govern en matèria d'ordenació del territori. Nous reptes en un horitzó de crisi; 2) Ciutats i canvi global. Cap a un nou paradigma territorial; 3) Turisme interior i costaner, i incidència de la segona residència en el desenvolupament territorial. La necessitat d'adaptar sectors bàsics de la nostra economia; 4) Desenvolupament rural i reserves de la biosfera. L'esperança de nous horitzons; 5) Paisatge i patrimoni territorial. Valors a desenvolupar i conservar, i 6) Infraestructures i territori. La necessitat de canvis per a l'eficàcia i l'eficiència en el capital productiu territorial. El termini límit de recepció de ponències i comunicacions és el 15 de setembre de 2010. El congrés rep el patrocini del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el Ministeri d'Habitatge i els governs de Catalunya, Navarra, País Basc i Principat d'Astúries.

Nova guia d'integració paisatgística

Foto

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) ha publicat la Guia d'integració paisatgística de les construccions agràries. El document, editat juntament amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i la Fundació Agrícola Catalana, vol ser un instrument pràctic per tal d'orientar actuacions de millora paisatgística de les construccions agràries. El llibre aborda la conciliació dels aspectes funcionals i paisatgístics per tal d'assolir uns espais rurals més cuidats i competitius. Es compon de quatre capítols: aspectes generals de la integració paisatgística; diagnosi de la problemàtica habitual de les construccions agràries i criteris orientadors; aspectes de gestió, i 10 idees clau com a síntesi. Inclou també diversos annexos amb recomanacions de materials, acabats i espècies vegetals, entre d'altres. Podeu consultar el text complet de la guia aquí.

Impuls del projecte educatiu Ciutat, territori, paisatge als municipis amb carta del paisatge

Foto

El projecte Ciutat, territori, paisatge, innovador en l'àmbit català i europeu, s'adreça a l'alumnat i al professorat dels centres d'educació secundària de Catalunya. La seva finalitat és potenciar el coneixement del patrimoni paisatgístic català i sensibilitzar els estudiants envers la necessitat de la preservació dels valors paisatgístics i la presa de consciència de la incidència de l'acció humana sobre el territori. Els materials didàctics consten de tres elements: una carpeta amb 12 làmines panoràmiques, representativa de la diversitat de paisatges de Catalunya; el web Ciutat, territori, paisatge, amb activitats interactives, i la guia didàctica del projecte, disponible des del web, que proporciona les eines i les orientacions per al treball amb l'alumnat i per a fer-ne el seguiment i l'avaluació. El projecte és el resultat de la col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Des de principi de 2010, la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'Observatori del Paisatge, està impulsant la seva implantació en els territoris on s'estan duent a terme cartes del paisatge, com són la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, el Priorat, l'Alt Empordà, el Penedès o la Mancomunitat de la Vall del Tenes.

Ponències de les I Jornades Insulars del Paisatge

Foto

Els passats 24 i 25 de febrer es van celebrar a Tenerife les I Jornades Insulars del Paisatge: "Situació i oportunitats del paisatge de Tenerife". El congrés es va dividir en quatre sessions, una taula rodona i dues sessions aplicades, on es van tractar matèries com el marc conceptual i normatiu del paisatge a Tenerife i a l'Estat espanyol, la gestió social del paisatge, la custòdia del territori, el caràcter del paisatge o nombrosos exemples de protecció i gestió del paisatge de Tenerife o de millora del paisatge urbà i periurbà. La documentació de les jornades es pot consultar aquí.

PAISATGE DIGITAL

Foto

The Cultural Landscape Foundation

Fundació sense ànim de lucre que treballa per incrementar la conscienciació pública sobre la importància del llegat dels paisatges culturals, per tal de preservar el patrimoni per a futures generacions.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Carreteras paisajísticas. Estudio para su catalogación en Andalucía

Zoido, Florencio (dir.). Sevilla: Junta de Andalucía, 2010. ISBN: 978-84-8095-560-7.

Des de la doble concepció de la xarxa viària com a element de mobilitat i com a punt des d'on gaudir del paisatge, el Govern andalús edita aquest catàleg de carreteres paisatgístiques, que es volen condicionar per tal que esdevinguin alhora un atractiu turístic i una font de desenvolupament econòmic, sempre d'acord amb els objectius del Conveni europeu del paisatge.

Foto

Paesaggi, progetti d'autore. Calabria e Sicilia

Manfredi, Fabio. Firenze: Alinea editrice, 2010. ISBN: 978-88-6055-497-0.

Aquest estudi analitza de forma molt completa 40 projectes de paisatge realitzats a l'espai públic de Calàbria i Sicília entre 1990 i 2010 a partir de punts de vista interdisciplinaris i qüestionant el paper de cada projecte com a generador d'espais de sociabilitat.

Foto

Arquitetura paisagística contemporânea no Brasil

Farah, Ivete; Bahia Schlee, Mônica, Tardin, Raquel (coords.). São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010. ISBN: 978-85-7359-919-0

Recorregut per l'evolució de l'arquitectura paisatgística brasilera dels darrers trenta anys, una època de transició des del desvetllar de la consciència ecologista i el descobriment de la bellesa de l'ecosistema tropical, fins a l'actualitat, amb una anàlisi de la producció dels arquitectes paisatgistes.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net