Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MARç-ABRIL 07

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 4

L'Observador

Arqueologia del paisatge

Mosaic

Presentació del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona

Neix una nova col·lecció de llibres sobre paisatge

El paisatge. Element vertebrador de la identitat empordanesa

Catàleg de paisatges singulars i excel·lents de la Comunitat Autònoma del País Basc

Fòrum Territori, Paisatge i Identitat

Les cartes del paisatge de Catalunya

La Tria de l'Observatori

Urban Sprawl in Europe - The ignored challenge (EEA Report No 10/2006)

Paisatge Digital

European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI)

La Biennale del Paesaggio

Centre de Documentació

Del paisaje reciente: de la imagen al territorio

Josep Pla: el temps, la gent i el paisatge. Una etnografia de l'Empordà franquejant la literatura

Fieldwork: Landscape Architecture Europe

L'Agenda

Actes de març i abril

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Arqueologia del paisatge

Graham Fairclough
Cap del programa Historic Landscape Characterisation, English Heritage

Existeixen diferents maneres de comprendre el paisatge. Per a alguns, el paisatge és una qüestió de bellesa o de biodiversitat. No obstant això, hi ha altres maneres de mirar-lo. Des de la meva perspectiva arqueològica diria que un ‘bon' paisatge és aquell en el qual la història es manté llegible a través de les empremtes heretades del treball i de les vides de centenars de generacions dels nostres avantpassats.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Presentació del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona

Foto

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va presentar, el passat 22 de febrer, el Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, en presència del conseller Joaquim Nadal, en un acte organitzat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques va anunciar que el Catàleg se sotmetria a informació pública en les setmanes següents. Tot el contingut del Catàleg de paisatge podrà consultar-se des del web de l'Observatori del Paisatge un cop iniciat el procés de consulta. D'altra banda, l'Observatori del Paisatge està preparant els catàlegs de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, comarques gironines i Terres de l'Ebre, que estaran acabats a finals de 2007. D'aquí a uns mesos s'iniciaran els treballs del Catàleg corresponent a la Regió Metropolitana de Barcelona i, l'any 2008, els propis de les comarques centrals.

Neix una nova col·lecció de llibres sobre paisatge

Foto

L'editorial Biblioteca Nueva de Madrid ha tret a la llum una nova col·lecció titulada "Paisaje y Teoría". Es tracta d'un ambiciós projecte que aspira a cobrir un important buit existent en el panorama editorial en llengua espanyola: el de la teoria del paisatge en el sentit més ampli. D'aquí l'interès d'aquesta iniciativa, que girarà al voltant de tres eixos: la reflexió teòrica i metodològica sobre el concepte de paisatge des de tots els camps disciplinaris possibles; la història del paisatge com a objecte tangible, però també la història de les seves representacions mentals, simbòliques i artístiques, entre d'altres; i, finalment, les fonts del paisatge, entenent com a tals els textos clàssics i seminals escrits per paisatgistes, pintors, literats i erudits en sentit ampli, la majoria desconeguts pel públic. La col·lecció alternarà, per tant, textos d'autors contemporanis amb altres d'autors ja desapareguts, així com textos inèdits i traduccions. D'aquí a poques setmanes es publicaran, simultàniament, tres títols: La construcción social del paisaje, coordinat per Joan Nogué, El arte del paisaje, de Raffaele Milani, i Breve tratado de paisaje, d' Alain Roger.

El paisatge. Element vertebrador de la identitat empordanesa

Foto

El congrés El paisatge. Element vertebrador de la identitat empordanesa, celebrat entre el 20 i el 22 d'octubre de 2006 a l'Alt Empordà, es va basar sobre tres pilars fonamentals: el medi natural, el canvi històric i la creació artística. Les jornades del congrés es van desenvolupar seguint l'estructura de quatre ponències d'encàrrec i amb presentació de comunicacions en cadascuna, aplegades en taules guiades per un relator. La temàtica del congrés va estimular una molt bona participació (més de 60 comunicacions) i un debat viu, que va permetre redactar unes conclusions que posen el toc d'atenció en la impossibilitat d'assumir la ràpida transformació que s'està produint en el paisatge, ja que pot deixar de ser un dels principals elements d'identitat d'aquest territori.

Catàleg de paisatges singulars i excel·lents de la Comunitat Autònoma del País Basc

Foto

El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Govern Basc ha publicat l'avantprojecte de Catàleg de paisatges singulars i excel·lents del País Basc. Aquesta iniciativa s'emmarca entre les accions dirigides a integrar els principis del Conveni europeu del paisatge en l'ordenació territorial i sectorial d'Euskadi, i té per objectiu reconèixer la singularitat d'una sèrie de paisatges, i ajudar a la seva conservació. El treball d'elaboració del Catàleg comença amb una avaluació de la qualitat del paisatge de la totalitat del territori, basant-se en la percepció de la ciutadania, per procedir a continuació a catalogar aquelles zones amb qualitats més destacades . Es pot consultar la memòria completa dels treballs, que inclou una àmplia explicació sobre la metodologia aplicada, abundant cartografia i taules de dades, aquí.

Fòrum Territori, Paisatge i Identitat

Foto

Durant el mes de gener, l'Instituto de Estudos das Identidades del Museo do Pobo Galego va mantenir a la xarxa un fòrum sobre Territori, Paisatge i Identitat per debatre la visió tradicional del territori i del paisatge i les transformacions que s'estan duent a terme en la seva realitat física i en la seva percepció social. Partint de la creixent sensibilitat cap a la problemàtica ambiental, es proposava una formulació del valor del paisatge i el territori com a elements constitutius d'aquest complex que anomenem identitat i de les vies idònies per a la seva projecció de cara al futur. El fòrum virtual, que va comptar amb la participació de Marcial Gondar, antropòleg; Federico López Silvestre, professor d'Estètica; Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, i l'economista Albino Prada, coordinats per l'arquitecte Xerardo Estévez, va concloure amb una sessió presencial des de la qual es va advertir de la insostenibilitat d'un tipus de desenvolupament que exigeix alts costos en desplaçaments, recursos energètics i usos del territori, i es va reclamar una política territorial que valori el paisatge i l'entorn com a patrimoni comú.

Les cartes del paisatge de Catalunya

Foto

Les cartes del paisatge són instruments de concertació voluntària d'acords entre agents d'un territori per tal de promoure accions i estratègies de valoració del paisatge. Els seus objectius es concreten mitjançant la signatura pública d'una carta i un programa on s'estableixen els compromisos que adopta cadascuna de les parts signants en favor del paisatge, així com el calendari per assolir els objectius. L'Alt Penedès és l'únic territori de Catalunya que ha aprovat una carta del paisatge, l'any 2004, i la comarca del Priorat està en procés de fer-ho. En aquests moments, també estan redactant una carta del paisatge els municipis de la vall de Camprodon, els de la conca de la riera d'Argentona i les comarques del Berguedà i l'Alt Empordà. Les cartes del paisatge, iniciades a partir de 2006, promogudes pels agents locals (municipi, mancomunitat de municipis, comarca), compten amb el suport de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya (que ha establert un protocol per a la seva realització) i amb el seguiment de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. En aquest sentit, l'Observatori vetlla perquè les cartes del paisatge siguin coherents amb el catàleg de paisatge del seu àmbit d'actuació.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Urban Sprawl in Europe - The ignored challenge (EEA Report No 10/2006)

Informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) i de l'Oficina de Publicacions de la Comunitat Europea (OPOCE) sobre el fenomen de la urbanització dispersa a Europa, les seves causes, els impactes sobre el medi, l'economia i la societat, així com les possibles solucions.

PAISATGE DIGITAL

Foto

European Landscape Character Assessment Initiative (ELCAI)

Projecte coordinat per Alterra Wageningen que revisa l'estat actual dels treballs d'identificació i avaluació de paisatges a Europa, fa recerca sobre indicadors de paisatge i pretén establir una tipologia de paisatges per a Europa.

Foto

La Biennale del Paesaggio

Iniciativa de la província Reggio Emilia que pretén donar a conèixer la necessitat de la protecció i gestió del paisatge d'acord amb els principis del Conveni europeu del paisatge. Treballen cinc aspectes diferents del paisatge: lectures, imatges, música, projectes i productes de la terra.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Del paisaje reciente: de la imagen al territorio

AAVV. Madrid: Museo Colecciones ICO, 2006. ISBN: 84-934684-2-2.

El llibre porta per títol el de l'exposició que la Fundación ICO va organitzar per col·laborar en el 8è Festival PHotoEspaña. El llibre reuneix el treball de catorze artistes de reconegut prestigi, que aborden aspectes molt diversos del paisatge. Cadascun, però, transmet una visió molt personal del paisatge en relació amb la cultura.

Foto

Josep Pla: el temps, la gent i el paisatge. Una etnografia de l'Empordà franquejant la literatura

Carbonell Camós, Eliseu. Barcelona: Edicions 1984, 2006. ISBN: 84-96061-67-1.

Aquest llibre tracta sobre els temes de la literatura planiana: el temps, la gent i el paisatge. Prenent aquests elements centrals de l'obra literària de Pla, es reconstrueix una etnografia de l'Empordà que millora el nostre coneixement de l'etnologia de Catalunya.

Foto

Fieldwork: Landscape Architecture Europe

Landscape Architecture Europe Foundation. Basel: Birkhäuser, 2006. ISBN: 3-7243-7508-6.

Aquesta publicació s'estructura en dues seccions: per una banda, es presenten 43 projectes innovadors de diferents arquitectes del paisatge d'arreu d'Europa i, per altra banda, aquests projectes es complementen amb set estudis d'actualitat sobre l'arquitectura del paisatge a Europa.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net