Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori del Paisatge i l'Institut Geològic de Catalunya signen un conveni de col·laboració

28/07/2011

L'Observatori del Paisatge i l'Institut Geològic de Catalunya han signat recentment un conveni de col·laboració. Ambdues institucions recorden que la geologia és un factor natural del paisatge i que el coneixement del substracte rocós i dels processos geològics que intervenen en la formació i en l'evolució d'un paisatge contribueixen a la seva preservació i gestió, i contribueixen a la definició de criteris a seguir en la seva restauració.

En aquest sentit l'Institut Geològic de Catalunya té com a objectiu impulsar i portar a terme actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl, dins l'àmbit de les competències de la Generalitat. El conveni amb l'Observatori del Paisatge s'emmarca en les activitats i les finalitats regulades en l'article tercer de la llei de creació de l'IGC que recull assessorar i prestar assistència tècnica en el camp de la geologia i de les disciplines que hi estan relacionades del Departament de Territori i Sostenibilitat i altres departaments de la Generalitat, i també cooperar amb altres administracions en aquesta matèria.

Per facilitar i agilitar les relacions entre l'Observatori i l'IGC, es constituirà una comissió de seguiment del conveni formada per dos representants de cadascuna de les parts, nomenats pels respectius directors. Per altra banda, els projectes concrets que sorgeixin en el marc d'aquesta col·laboració general es regularan a partir de convenis específics.

 
 

© 2005/2020 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net