Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori del Paisatge de Catalunya publica la versió digital de les tres edicions del Seminari Internacional sobre Paisatge

30/11/2005L'Observatori del Paisatge acaba de publicar en el seu web les ponències presentades en les tres edicions dels Seminaris Internacionals sobre Paisatge, celebrats a Olot des de l'any 2003.

Les tres edicions del Seminari Internacional sobre Paisatge, dirigit per Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge, s'han caracteritzat per tractar la temàtica del paisatge des d'una perspectiva interdisciplinària, oberta i innovadora, endinsant-se any rera any en temàtiques paisatgístiques que van del més abstracte al més concret i de la reflexió teòrica a la pràctica professional. La trilogia del Seminari Internacional sobre Paisatge ha tractat temàtiques relacionades amb el paisatge d'interès compartit per diverses disciplines, com ara la filosofia, l'art, la literatura, l'arquitectura, l'urbanisme, la geografia o les ciències ambientals.

El web de l'Observatori del Paisatge (www.catpaisatge.net), consultable en quatre llengües (català, castellà, anglès i francès), està concebut com un espai de consulta i projecció de l'activitat de l'Observatori i al mateix temps un espai que pugui ser útil a qualsevol persona interessada en temes paisatgístics d'arreu del món, i sobretot de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa.

El primer Seminari Internacional sobre Paisatge, celebrat el novembre de 2003 amb el títol "Les estètiques del paisatge", s'endinsà, entre d'altres qüestions, en l'anàlisi de les relacions entre ètica i estètica del paisatge, en el paper de l'estètica en la consideració social del paisatge, en la presència rellevant del paisatge en la literatura i l'art contemporani i en les metodologies d'avaluació estètica tant d'espais rurals com urbans. El web recull, entre d'altres, les ponències d'Augustin Berque, director d'estudis a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Alain Roger, professor de la Université de Clermont-Ferrand, Raffaele Milani, professor d'Història de l'Estètica de la Università di Bologna, Massimo Venturi Ferriolo,

Professor d'Estètica del Paisatge del Università di Milano i de la Università di Salerno, Xerardo Estévez, arquitecte i exalcalde de Santiago de Compostela, o Eduardo Martínez de Pisón, professor de Geografia Física de la Universidad Autónoma de Madrid.

El segon Seminari Internacional sobre Paisatge, celebrat l'octubre de 2004 amb el títol "Els paisatges de la postmodernitat", s'endinsà en una discussió al voltant de les perspectives crítiques sobre la cultura contemporània del paisatge, en la reflexió entorn dels paisatges propis dels no-llocs, en l'anàlisi de la postmodernitat paisatgística reflectida en l'art, el cinema i els mitjans de comunicació, en el paper de la postmodernitat en l'arquitectura i la ciutat contemporànies, en l'emergència de paisatges efímers i de paisatges virtuals i en la complexa interrelació entre el paisatge i la política. El web de l'Observatori del Paisatge recull les conferències que van impartir-hi, entre d'altres, Joan Nogué, actual director de l'Observatori del Paisatge, Perla Zusman, investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (Buenos Aires, Argentina), Don Mitchell, director del "People's Geography Project" de Syracuse University (USA), Perejaume, artista i escriptor o Josepa Bru, professora de Geografia Humana de la Universitat de Girona.

El tercer i últim seminari d'aquesta trilogia, celebrat a Olot el passat mes d'octubre amb el títol "Paisatges incògnits, territoris ocults: les geografies de la invisibilitat", va analitzar i interpretar aquells paisatges que, per diverses circumstàncies, passen desapercebuts i no solen ser considerats pels estudiosos ja sigui per la seva marginalitat, per la seva obsolescència, per la seva raresa, per la seva invisibilitat o per d'altres raons. De moment, ja es poden trobar al web les conferències de Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge, Alicia Lindón, professora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (Mèxic), Raquel Tardin, Arquitecta de Rio de Janeiro, Daniel Hiernaux, profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y Carmen Pena, professora de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

Les tres edicions del Seminari Internacional sobre Paisatge han estat organitzades pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch amb el suport Fundació d'Estudis Superiors d'Olot i, en la tercera edició, també de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. La Fundació Agbar ha patrocinat l'esdeveniment.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge és l'ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a les demés administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué, i es va constituir en forma de consorci el 8 d'octubre de 2004, tot i que és operatiu des de fa només uns mesos, concretament des de l'1 de març. L'Observatori, previst per la recentment aprovada Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge.

Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya que serà presentat al Parlament.

23 de novembre de 2005

 
 

© 2005/2022 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net