Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Nova col·lecció de l'Observatori del Paisatge: presentació del llibre Paisatge i participació ciutadana

01/06/2010El llibre Paisatge i participació ciutadana inaugura la nova col·lecció de l'Observatori del Paisatge, "Documents", una col·lecció que es caracteritza pel seu format més àgil i breu que les publicacions de la col·lecció "Plecs de Paisatge".

El llibre ha estat coeditat amb la Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i ha estat presentat a la seu d'aquest departament el dia 26 de maig.

El Conveni europeu del paisatge afirma que és fonamental que la població i l'Administració participin de manera conjunta en les decisions que afecten la protecció, gestió i ordenació del paisatge. Estableix que, per fer-ho possible, cal fomentar processos participatius. Malgrat tot, en l'àmbit de la planificació i gestió del paisatge, no existeix encara una metodologia participativa unànimement reconeguda i, ni tan sols, assajada. Per aquesta raó, es pot considerar que la participació ciutadana dels catàlegs de paisatge de Catalunya té un caràcter pioner i experimental. Precisament, aquest fet atorga un interès especial a la publicació Paisatge i participació ciutadana, que descriu els instruments de participació utilitzats en l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, en fa una valoració i estableix aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de dur a terme un procés participatiu d'aquestes característiques.

La publicació Paisatge i participació ciutadana s'ha editat en català i en anglès (pròximament disponible en línia). És gratuïta i es pot sol·licitar a l'Observatori del Paisatge de Catalunya (www.catpaisatge.net) .

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net