Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

Constituït el Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

03/10/2005El divendres 30 de setembre es va constituir el Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge. Cal ressaltar la seva dimensió internacional, constituït per membres procedents d'Espanya, França, d'Itàlia i per representats del Consell d'Europa.

El Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge (www.catpaisatge.net) és un òrgan consultiu de l'Observatori format per personalitats del món científic, acadèmic i cultural relacionades amb les ciències del territori i del paisatge, així com per representants d'organitzacions econòmiques i culturals de la societat civil i de les organitzacions no governamentals.

El Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge és un òrgan que haurà de ser consultat abans de l'aprovació anual d'activitats de l'Observatori. Aquest Consell també podrà proposar actuacions a desenvolupar per l'oficina tècnica de l'Observatori. Composició del Consell Assessor. El Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge està format per uns 35 representants d'institucions i associacions científiques, empresarials, sindicals, ambientals i acadèmiques:

Institucions científiques i d'investigació: Societat Catalana d'Ordenació del Territori, Societat Catalana de Geografia, Institució Catalana 'Història Natural, Institució d'Estudis Agraris.

Fundacions i associacions ecologistes, ambientals i agràries: DEPANA, Associació d'Entitats Ecologistes de Catalunya, Xarxa de Custòdia del Territori, Fundació Natura.

Entitats econòmiques i empresarials: Associació Catalana de Publicitat Exterior, Consell General de Cambres, Indústria i Navegació de Catalunya, Foment de Treball Nacional, Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, Federació Catalana de Pesca, Federació Catalana de Caça, Reial, Automòbil Club de Catalunya.

Ens públics, consorcis públics i privats: Consorci Forestal de Catalunya, Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. Sindicats: CCOO, UGT, Unió de Pagesos, Institut Català de Sant Isidre, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

Entitats excursionistes: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Centre Excursionista de Catalunya, Unió Excursionista de Catalunya.

Entitats Educatives i Culturals: Consell Escolar de Catalunya, Unesocat.

Persones de l'àmbit acadèmic: Investigadors de renom procedents de la Universitat de Touluse Le Mirail, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de Sevilla i la Universitat de Torino.

Així mateix, formen part del Consell Assessor la responsable del Conveni europeu del paisatge, Maguelonne Dejeant-Pons i la Responsable de la Unitat de Desenvolupament Territorial del Ministeri de Medi Ambient, Margarita Ortega.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge, dirigit per Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, es va constituir formalment a finals de l'any passat i és una de les peces clau en l'elaboració i el seguiment de les polítiques de paisatge a Catalunya. La Llei del paisatge, aprovada pel Parlament el passat 2 de juny, defineix el marc jurídic necessari per desplegar aquestes polítiques i impulsar la valorització del paisatge com a element central del patrimoni ambiental i cultural de Catalunya. L'Observatori, operatiu des de l'1 de març d'enguany, és un espai de trobada de l'Administració catalana, les universitats, el món local i els àmbits de la societat civil relacionats amb la gestió del paisatge al nostre país. Es va constituir el proppassat 8 d'octubre de 2004 com a consorci, amb una Comissió Executiva formada per la Generalitat, l'Ajuntament d'Olot, la Diputació de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya.

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net