Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori del Paisatge de Catalunya crea una web per valorar i opinar sobre els paisatges de les Comarques Centrals

30/11/2009Els resultats de la participació ciutadana s'inclouran al Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals que incidirà en el Pla territorial parcial de la mateixa regió.

Amb el lema "Ets part del paisatge. Participa", l'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens d'assessorament de les administracions catalanes i de sensibilització de la població en matèria de paisatge, acaba de presentar una pàgina web de consulta ciutadana sobre un dels catàlegs de paisatge que està elaborant actualment, el de les Comarques Centrals. A través del web de l'Observatori (http://www.catpaisatge.net), qualsevol persona pot opinar sobre els paisatges d'aquests territoris de Catalunya a fi de recollir i considerar totes les visions i sensibilitats.

La consulta és una de les eines previstes per l'Observatori del Paisatge per implicar la societat en la gestió i planificació del paisatge. Durant la redacció dels catàlegs de paisatge, ja s'han utilitzat altres eines de participació ciutadana com ara les entrevistes directes als principals agents implicats en la gestió del paisatge i les sessions informatives i de participació per a la població en general. Properament es duran a terme tres sessions de debat territorial per contrastar els treballs efectuats pels equips tècnics i consensuar propostes per a l'ordenació i la gestió dels paisatges de les Comarques Centrals. Pel que fa a les enquestes que s'han fet fins ara a través del web per completar els altres catàlegs de paisatge, ja s'han recollit més de 3.000 opinions que s'han tingut en compte en la redacció dels respectius catàlegs.

Els catàlegs de paisatge, creats per la Llei de paisatge de Catalunya, són els documents tècnics que identifiquen els valors dels paisatges catalans, n'avaluen l'estat de conservació i estableixen els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. L'Observatori està elaborant set catàlegs de paisatge, un per a cadascuna de les regions en les quals s'elaboren els plans territorials parcials (Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Terres de Lleida, Regió Metropolitana de Barcelona i Terres de l'Ebre).

Segons determina la mateixa llei, els objectius de qualitat resultants dels catàlegs de paisatge seran incorporats amb caràcter normatiu, en forma de directrius de paisatge, als plans territorials parcials que elabora la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i als plans directors territorials que el Departament consideri oportuns, prèvia consulta pública.

El Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals tindrà incidència sobre les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. Les respostes de la ciutadania es tindran en compte per definir els objectius i les propostes que inclouran els catàlegs de paisatge.

La consulta contempla els 20 paisatges de major extensió a les Comarques Centrals. Cada paisatge té 12 preguntes relacionades, algunes de resposta obligatòria i altres de resposta opcional. Les primeres preguntes pretenen avaluar el grau de coneixement que té cadascú sobre el paisatge escollit. Més endavant es demana l'opinió sobre l'estat de conservació d'aquell paisatge i sobre els seus valors més destacables. Finalment, es demana que la persona que contesta l'enquesta es posicioni sobre diversos escenaris de futur que poden afectar aquell paisatge. El temps aproximat per omplir l'enquesta és d'uns deu minuts.

La consulta estarà oberta fins al proper 1 de març. Com a obsequi, les persones que completin les preguntes poden descarregar-se un estalvi de pantalla per a l'ordinador amb imatges dels paisatges de la zona.

Accés a la consulta del Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals
http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs/C/enquesta1.php

Per a més informació:
Observatori del Paisatge de Catalunya
Tel: 972 27 35 64
observatori@catpaisatge.net
www.catpaisatge.net

Olot, 30 de novembre de 2009

 
 

© 2005/2019 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net