Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori del Paisatge de Catalunya crea una web per valorar i opinar sobre els paisatges de la Regió Metropolitana de Barcelona

26/06/2008Els resultats de la consulta s'inclouran al catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona que incidirà en el pla territorial parcial de la mateixa regió.

Amb el lema "Ets part del paisatge. Participa", l'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens d'assessorament de les administracions catalanes i de sensibilització de la població en matèria de paisatge, acaba de presentar un web de consulta ciutadana sobre un dels catàlegs de paisatge que està elaborant actualment, el de la Regió Metropolitana de Barcelona. A través del web de l'Observatori (http://www.catpaisatge.net), qualsevol persona pot opinar sobre els paisatges d'aquest territoris de Catalunya a fi de recollir i considerar totes les visions i sensibilitats.
La consulta és una de les eines previstes per l'Observatori del Paisatge per implicar la societat en la gestió i planificació del paisatge. Durant la redacció dels catàlegs de paisatge, ja s'han utilitzat altres eines de participació ciutadana com ara les entrevistes directes als principals agents econòmics i socials implicats en la gestió del paisatge, les sessions informatives o els tallers participatius per a la població en general. Pel que fa a les enquestes que s'han fet fins ara a través del web, ja s'han recollit més de 2.500 opinions.

Els catàlegs de paisatge, creats per la Llei de paisatge de Catalunya, són els documents tècnics que identifiquen els valors dels paisatges catalans, n'avaluen l'estat de conservació i estableixen els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. L'Observatori està elaborant set catàlegs de paisatge, un per a cadascuna de les regions en què s'organitzarà Catalunya (Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Terres de Lleida, Regió Metropolitana de Barcelona i Terres de l'Ebre).

Segons determina la mateixa llei, els objectius de qualitat resultants dels catàlegs de paisatge seran incorporats amb caràcter normatiu en forma de normes, directrius i recomanacions del paisatge als plans territorials parcials que elabora la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i als plans directors territorials que el Departament consideri oportuns, prèvia consulta pública. Això converteix els catàlegs de paisatge en una eina molt poderosa d'integració del paisatge en el planejament territorial i urbanístic al nostre país. Els catàlegs de paisatge permetran obtenir també criteris i mesures que serviran de base per a les polítiques sectorials, com agricultura, turisme o indústria, per exemple.

El catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona tindrà incidència sobre les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Les respostes de la ciutadania es tindran en compte per definir els objectius i les propostes que inclouran els catàlegs de paisatge.
La consulta està dividida en 27 paisatges. Per a cada paisatge, inclou 10 preguntes, algunes de resposta obligatòria i altres de resposta opcional. Les primeres preguntes pretenen avaluar el grau de coneixement que té cadascú sobre el paisatge escollit. Més endavant es demana l'opinió sobre l'estat de conservació d'aquell paistage i sobre els seus valors més destacables. Finalment, s'ha de posicionar sobre diversos escenaris de futur que poden afectar aquell paisatge. El temps aproximat per omplir l'enquesta és d'uns cinc minuts.
La consulta estarà oberta fins al proper 31 d'octubre. Com a obsequi, les persones que completin les preguntes poden descarregar-se un estalvi de pantalla per a l'ordinador amb imatges espectaculars dels paisatges de la zona.Observatori del Paisatge

L'Observatori del Paisatge és l'ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a les demés administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué. L'Observatori, previst per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge. Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya que serà presentat al Parlament.


Accés a la consulta del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona:
http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs/B/enquesta1.php

Més informació sobre l'Observatori del Paisatge i els Catàlegs de paisatge: www.catpaisatge.net


Olot, 26 de juny de 2008

 
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net