Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori del Paisatge crea un nou web sobre els paisatges de la pedra seca al món

12/12/2007Està confegit en forma de dossier digital amb l'objectiu de facilitar el contacte entre les persones especialitzades en el patrimoni de la pedra seca i al públic en general. El dossier es pot consultar íntegrament en català, castellà, anglès i francès.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens d'assessorament de les administracions catalanes i de sensibilització de la població en matèria de paisatge, acaba de presentar el nou web "Paisatges de la pedra seca", que pretén esdevenir un espai de referència a internet sobre aquesta temàtica (http://www.catpaisatge.net/pedra_seca).

L'objectiu del dossier, consultable en català, castellà, anglès i francès, és el de difondre l'existència de paisatges de la pedra seca, la seva diversitat i la seva importància, així com recollir, classificar, ordenar i fer disponible al públic d'una manera senzilla aquella informació general, entitats, centres, iniciatives, notícies o llibres sobre la temàtica de la pedra seca a Catalunya i a escala internacional.

Estretament vinculat al web de l'Observatori del Paisatge (http://www.catpaisatge.net), el dossier "Paisatges de la pedra seca" conté informació general sobre el patrimoni de la pedra seca a Catalunya i al món, les entitats que vetllen pel seu estudi i conservació, els principals projectes que s'estan desenvolupant, itineraris promoguts per administracions i entitats amb la finalitat de conèixer aquest patrimoni, notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre aquesta temàtica, així com articles i llibres que es poden trobar sobre la pedra seca al Centre de Documentació de l'Observatori del Paisatge, entre altra informació.

El nou dossier pretén posar en contacte persones especialitzades en la temàtica i al públic en general, i el format digital li permetrà anar creixent i actualitzant-se periòdicament. Cal fer notar que el dossier només inclou les institucions, centres i iniciatives que tenen un web actiu. Malauradament, aquest criteri exclou de manera inevitable altra informació sobre la temàtica de la pedra seca de gran interès, però que no és consultable des del web.

L'Observatori del Paisatge està preparant en aquests moments altres dossiers sobre temàtiques diverses que difondrà en els propers mesos.


L'Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge és l'ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a la resta d'administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué.

L'Observatori, creat per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge. Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya que serà presentat al Parlament.


Olot, 12 de desembre de 2007

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net