Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

La Generalitat obre el procés participatiu perquè els gironins defineixin el model de paisatge que volen

09/07/2007La Direcció General de Participació Ciutadana i l'Observatori del Paisatge de Catalunya recolliran les opinions dels veïns de la zona per a elaborar el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines

La Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat i l'Observatori del Paisatge de Catalunya inicien avui la segona fase del procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. L'objectiu és que els veïns de la zona s'informin i opinin sobre el model de paisatge que volen i contribueixin així a definir el catàleg, un document que ha de servir per protegir, gestionar i ordenar el paisatge de la zona.

Catalunya és la primera comunitat autònoma de l'Estat espanyol que engega un instrument d'aquestes característiques. El procés consta de dues vies de participació: l'enquesta web accessible des de la pàgina de l'Observatori del Paisatge (www.catpaisatge.net), que romandrà oberta fins al 15 de setembre de 2007, i les sessions informatives que se celebraran a Figueres (9 juliol, 19h a la Biblioteca Fages de Climent); Girona (10 juliol, 19h al Centre la Mercè); i Olot (11 juliol, 19h a l'Edifici de l'Hospici).

En aquestes sessions, es demanarà als participants que identifiquin les amenaces que pateix el paisatge de la zona i les oportunitats i potencialitats del mateix. També se'ls preguntarà com voldrien que fos el paisatge de les comarques de Girona i quines mesures proposarien per afrontar les amenaces a les que està sotmès i afavorir les seves oportunitats. Les reflexions, propostes i inquietuds dels participants, seran analitzades i lliurades a l'equip redactor del Catàleg perquè les prengui en consideració en l'elaboració del document, que es finalitzarà entre gener i febrer del 2008. Per animar els veïns a opinar, s'han distribuït 6.500 tríptics entre ajuntaments i entitats de la zona on s'explica què és un catàleg de paisatge i com es pot participar en la seva elaboració.

Per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, l'Observatori del Paisatge de Catalunya està elaborant els catàlegs de paisatge de les set demarcacions territorials de Catalunya. Els de Terres de Lleida i Camp de Tarragona ja estan elaborats i pendents d'aprovació, el de Comarques Centrals encara no s'ha iniciat i la resta s'estan elaborant en aquests moments.

Primera fase

En una primera fase del procés participatiu, s'han fet entrevistes a més de trenta representants d'administracions públiques, entitats ecologistes, sindicats de pagesos; col·legis professionals, fundacions i associacions diverses (JARC; Salvem l'Empordà; Diputació de Girona; Patronat de Turisme Costa Brava, etc). Les entrevistes s'han realitzat amb l'objectiu de conèixer opinions representatives de diferents col·lectius: ecologistes, excursionistes, gestors d'espais protegits, pagesos, experts, etc. A partir de les entrevistes, s'ha realitzat una radiografia del paisatge de la zona i el seus valors i s'han recollit propostes per afrontar les amenaces que pateix i aprofitar les oportunitats que té.


Catàlegs de paisatge
Els catàlegs de paisatge són instruments innovadors per a la introducció d'objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya i en les polítiques sectorials. Són documents que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, com evoluciona en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. Els catàlegs hauran d'orientar la integració del paisatge en els instruments d'ordenació territorial a Catalunya a diferents escales: els plans territorials parcials, el planejament urbanístic, els plans directors territorials i els urbanístics. Els mateixos plans territorials i plans directors determinaran si les directrius del paisatge recollides en el catàleg són d'aplicació directa, si s'incorporen obligatòriament en els planejament urbanístic o bé si es consideren recomanacions.

Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge és l'ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a la resta d' administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge.
Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible.

Direcció General de Participació Ciutadana

La Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat treballa per promoure una participació més directa i més continuada de la ciutadania en els assumptes públics. Per això, treballa de forma transversal amb la resta de departaments de la Generalitat i amb ajuntaments de tot Catalunya per incorporar processos de participació ciutadana en l'elaboració de lleis, la preparació de plans urbanístics, el disseny de les polítiques ambientals, etc. El seu objectiu també és difondre la cultura de la participació i vetllar per la qualitat dels espais i els processos participatius.


Per a més informació, podeu contactar amb el gabinet de comunicació del DIREP: 93 552 61 08 /09

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net