Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

La Generalitat i l'Observatori del Paisatge de Catalunya organitzen el primer seminari sobre participació ciutadana i ordenació paisatgística

22/05/2007L'Observatori del Paisatge de Catalunya i la Direcció General de Participació Ciutadana han presentat el Seminari Processos de Participació Ciutadana en l'Ordenació del Paisatge, que se celebrarà l'1 de juny a Girona.

L'objectiu de la jornada és obrir un debat públic de caràcter metodològic a l'entorn dels processos participatius inherents als nous instruments d'ordenació del paisatge i de concertació social a l'entorn del paisatge (catàlegs de paisatge, cartes del paisatge..). A més, el Seminari vol posar a debat els processos relacionats amb altres instruments de participació en l'àmbit del planejament, ja sigui a escala local o regional. Aquests processos de consulta i participació ciutadanes són tinguts molt en compte pel Conveni Europeu del Paisatge i per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya. La jornada posarà sobre la taula diverses experiències concretes i propostes metodològiques innovadores endegades en aquesta línia a Catalunya. En paraules d'en Quim Brugué, director general de Participació Ciutadana, "la jornada és una experiència que materialitza la necessitat de tenir en compte la participació social en un tema tan important com el paisatge, un dret de nova generació que tenim tots". I com ha comentat en Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, "és important entendre i conèixer la percepció del ciutadà, ja que el paisatge és quelcom molt viscut pels ciutadans, a tots ens diu alguna cosa".

El Seminari comptarà amb la intervenció dels següents ponents: el director general de Participació Ciutadana de la Generalitat, Quim Brugué; el director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, Joan Nogué i el coordinador tècnic, Pere Sala; Xavier Sabaté, Sigrid Muñoz i Jordi Romero, membres d'X3 Estudis Ambientals; Josep Gordi, professor titular de Geografia Física de la Universitat de Girona; Neus Miró, responsable de l'àrea de participació ciutadana i comunicació ambiental del Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE); Irene Compte Lobera, directora del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE, UdG); Ítziar González, arquitecta i saurina i Joan Vila-Puig i Elvira Pujol, de Sitesize, Servei d'Interpretació Territorial.

El seminari es desenvoluparà en forma de ponències: Paisatge i participació ciutadana; La participació a escala supramunicipal: les cartes del paisatge; Imaginació ciutadana. Participació creativa, etc. Tant al final de la sessió del matí com a la cloenda hi haurà un debat per a permetre la participació activa dels assistents. El Seminari, que és obert a tothom, ja té més de 120 inscrits i es preveu que s'ompli la sala polivalent del Centre Cultural la Mercè. Atès l'èxit d'inscripcions, el director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, Joan Nogué, preveu que l'any vinent se n'organitzi un altre de similars característiques però a nivell europeu on es puguin recollir les experiències d'altres països.

Aquesta jornada s'emmarca en un context de treball més ampli entre l'Observatori del Paisatge de Catalunya i la Direcció General de Participació Ciutadana. Aquesta col·laboració contempla la cooperació del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació amb l'Observatori del Paisatge per dinamitzar el procés de participació i consulta ciutadana dels catàlegs de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran i Comarques Gironines. Els catàlegs de paisatge són uns documents de caràcter tècnic que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. Aportaran, per tant, informació de gran interès sobre tots els paisatges catalans i contribuiran d'aquesta manera a la definició i aplicació d'una nova política de paisatge a Catalunya.

Observatori del Paisatge de Catalunya

L'Observatori del Paisatge és l' ens de col·laboració i suport a la Generalitat de Catalunya, d'assessorament a la resta d' administracions catalanes i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué, i es va constituir en forma de consorci el 8 d'octubre de 2004, tot i que és operatiu des de l'1 de març del 2005. L'Observatori, contemplat a la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge.

Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya que serà presentat al Parlament.

Direcció General de Participació Ciutadana

La Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat treballa per a promoure una participació més directa i més continuada de la ciutadania en els assumptes públics. Per això, treballa de forma transversal amb la resta de departaments de la Generalitat i amb ajuntaments de tot Catalunya per a incorporar processos de participació ciutadana en l'elaboració de lleis, la preparació de plans urbanístics, el disseny de les polítiques mediambientals...etc.


Per a més informació:

Observatori del Paisatge
c/Hospici, 8
17800 Olot
Tel: 972 27 35 64
Fax: 972 27 15 89
observatori@catpaisatge.net
www.catpaisatge.net


Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat

Av. Diagonal 409
Tel: 93 552 61 08
www.gencat.net/direp

Olot, 22 de maig de 2007

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net