Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTUALITAT

Novetats de l'Observatori

L'Observatori del Paisatge crea un web amb informació de tot el món

11/07/2005L'Observatori del Paisatge, en funcionament des de fa uns mesos, ha creat un web (www.catpaisatge.net) sobre temes de paisatge referits a Catalunya i al món amb la voluntat d'esdevenir el web de referència de Catalunya en tot allò relacionat amb el paisatge.

L'Observatori del Paisatge vol aprofitar aquest web per potenciar al màxim la sensibilització i conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. Per això el web està concebut no només com un espai de consulta i projecció de l'activitat de l'Observatori, sinó també com un espai que pugui ser útil a qualsevol persona interessada en temes paisatgístics d'arreu del món, i sobretot de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa.

El nou web té un apartat destacat amb notícies sobre paisatge publicades als principals mitjans de comunicació escrits del món, amb especial èmfasi en les de Catalunya, i facilita, d'una manera senzilla i ràpida, informació d'actualitat en temes de paisatge. També inclou una agenda amb informació de les principals activitats i conferències que se celebraran a casa nostra els propers dies i mesos, i d'aquí a pocs dies s'hi podran consultar les ponències de les dues primeres edicions del Seminari Internacional sobre Paisatge, organitzat conjuntament amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot.

Un altre dels apartats destacats del web està dedicat a la nova política de paisatge iniciada a Catalunya arran de l'aprovació de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, amb un especial èmfasi en els Catàlegs de Paisatge. S'hi expliquen les seves funcions, la metodologia i l' estat actual de desenvolupament. Un cop s'hagin elaborat els dos primers catàlegs, previstos per a la primavera del 2006, el contingut íntegre es podrà consultar des del web.

Altra informació que recull el web de l'Observatori del Paisatge són arxius d'imatges de paisatges urbans i naturals d'arreu del món, biblioteques de referència, documents internacionals sobre paisatge, un directori amb més d'un centenar d'institucions catalanes, espanyoles i internacionals que tenen el paisatge com a principal activitat.

A partir de l'any vinent, qualsevol usuari del web podrà consultar-hi la base de dades del Centre de Documentació de l'Observatori que en aquests moments s'està confeccionant, així com les publicacions que editi aquest organisme.

L'Observatori del Paisatge és l'ens d'assessorament de l'Administració i de conscienciació de la societat catalana en matèria de paisatge. El dirigeix el catedràtic de geografia humana de la Universitat de Girona, Joan Nogué, i es va constituir en forma de consorci el 8 d'octubre de 2004, tot i que és operatiu des de fa només uns mesos, concretament des de l'1 de març. L'Observatori, previst per la recentment aprovada Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és l'espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge.

Les principals tasques de l'Observatori són estudiar el paisatge i fer-ne un seguiment, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la conveniència d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible. L'Observatori dóna suport a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa l'octubre de 2000, i té l'obligació d'elaborar cada quatre anys un informe sobre l'estat del paisatge a Catalunya que serà presentat al Parlament.

 
 

© 2005/2021 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net