Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

JULIOL-AGOST 09

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 18

L'Observador

Reflexions a l'entorn del paisatge i la conservació de la natura

Mosaic

Llibre Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives

El Ple de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon aprova la seva Carta del paisatge

Es celebra a Olot un Taller transfronterer sobre planificació i gestió del paisatge

Territoris serens: un model de desenvolupament rural propi

Paysages européens & mondialisation

La Tria de l'Observatori

Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca. Desenvolupament del Conveni europeu del paisatge

A guide to undertaking a landscape circle study in seven easy steps

Paisatge Digital

Viu el paisatge, l'Alt Empordà

Scottish Natural Heritage

Centre de Documentació

Espaços livres: sistema e projeto territorial

Visions del paisatge de les Terres de l'Ebre

Sixth meeting of the Workshops of the Council of Europe for Implementation of the European Landscape Convention: landscape and rural heritage

L'Agenda

Actes d'agost

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Reflexions a l'entorn del paisatge i la conservació de la natura

Miquel Rafa
Director de l'Àrea de Territori i Paisatge de l'Obra Social Caixa Catalunya

Tinc a les meves mans el nou volum de la col·lecció "Plecs de Paisatge" amb el títol Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives , editat per l'Observatori del Paisatge amb el suport de l'Àrea de Territori i Paisatge de l'Obra Social Caixa Catalunya.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Llibre Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives

Foto

L'Observatori del Paisatge de Catalunya i l'Obra Social Caixa de Catalunya acaben de publicar el llibre Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives, el segon número de la col·lecció "Plecs de Paisatge" de l'Observatori del Paisatge. El llibre, que es presentarà públicament la propera tardor, és el resultat del seminari internacional que, amb el mateix títol, va celebrar-se a Barcelona el mes de novembre de 2007 amb la col·laboració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la xarxa europea RECEP. Els diferents capítols reflexionen a l'entorn dels indicadors de paisatge des de diferents perspectives disciplinàries i posen en comú algunes de les experiències més interessants en relació al tema existents a l'àmbit europeu. La dificultat d'establir un llistat d'indicadors de paisatge contrastats i comprensibles, així com la seva relativa novetat, converteixen aquest llibre en una obra de gran interès metodològic. El llibre es pot demanar a l'Observatori del Paisatge de Catalunya i properament estarà disponible en format digital en el web.

El Ple de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon aprova la seva Carta del paisatge

Foto

El passat 12 de maig de 2009, el Ple de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon va aprovar per unanimitat la Carta del paisatge de la Vall de Camprodon. Aquest document de planificació, ordenació i gestió del paisatge consta de dos documents: la "Diagnosi de les dinàmiques de paisatge", iniciada el 2006, i el "Pacte per la protecció, ordenació, gestió i millora dels paisatges, i el seu pla de gestió". El Pacte i el Pla de gestió van sotmetre's a un procés de concertació entre els agents locals (administració pública i agents privats) durant l'any 2008. Finalment, s'ha procedit a aprovar el document per part del Ple de la Mancomunitat. En aquests moments els sis ajuntaments de la Vall estan en procés d'aprovació de la Carta del paisatge de la Vall de Camprodon. Mentre es produeix aquesta tramitació administrativa als municipis, des de la Mancomunitat es treballa per a dur la Carta a un acte de signatura, on tots els agents implicats faran públic el seu compromís. Cal recordar que la Carta del paisatge de la Vall de Camprodon ha rebut un ampli suport per part de les entitats de la Vall, com ara el Grup de Muntanya de la Vall de Camprodon, l'Associació Cultural i Gastronòmica Cuines de la Vall de Camprodon, els centres educatius de la Vall, l'Agrupació de Defensa Forestal de la Vall de Camprodon, l'Associació de Propietaris Forestals de la Vall de Camprodon, la Cooperativa Ramadera de Molló, l'Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors de Girona, l'estació d'esquí i de muntanya de Vallter 2000, o l'empresa que gestiona la Pedrera de Setcases, entre d'altres. En aquests moments, i abans de portar-la a signatura, també s'està treballant perquè altres administracions supramunicipals es comprometin amb algunes de les accions que es volen dur a terme, com és el cas del Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, el Consorci d'Espais d'Interès del Ripollès, la Diputació de Girona, així com alguns departaments de la Generalitat de Catalunya. Les accions es poden consultar aquí.

Es celebra a Olot un Taller transfronterer sobre planificació i gestió del paisatge

Foto

Inspirat en el Conveni europeu del paisatge, el Ministeri d'Ecologia, Energia, Desenvolupament Sostenible i Planificació del Territori del Govern francès, organitza anualment des del 2005, tallers per debatre metodologies de gestió i planificació del paisatge amb experts provinents de diversos països europeus. En les primeres quatre edicions el taller es va celebrar en estats o regions frontereres amb França (Valònia, Espanya, Itàlia i Anglaterra). En aquest cas, el Ministeri francès ha decidit fer-ho amb Catalunya; i, atès que l'Observatori del Paisatge de Catalunya té la seu a Olot, s'ha decidit celebrar-ho en aquesta ciutat, els dies 11, 12 i 13 de juny. Es va comptar amb el suport científic de la Unitat Mixta de Recerca del Centre Nacional de Recerca Científica (CNRC) i del Laboratori de Dinàmiques Socials i Recomposició dels Espais (LADYSS) de França. L'objectiu del taller fou intercanviar opinions i metodologies de treball que permetessin tractar les següents qüestions: Com contribueixen els atles de paisatges o els catàlegs de paisatge en el coneixement i aplicació de polítiques de paisatge? Com es poden articular la caracterització i la qualificació dels paisatges amb la definició d'objectius de qualitat paisatgística? Com es pot articular la definició d'objectius de qualitat paisatgística amb la planificació territorial i sectorial? Concretament, i pel que respecte als experts catalans, les experiències que han servit com a base del debat han estat el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i la Carta del paisatge de la Vall de Camprodon (per la seva situació fronterera amb França). En aquestes jornades ha quedat palès que tant els atles de paisatge de França com els catàlegs de paisatge catalans, que coordina l'Observatori del Paisatge, són instruments que aporten informació útil per a les polítiques territorials, urbanístiques i sectorials. Són una oportunitat per inserir el paisatge en les polítiques sectorials i per desenvolupar-ne els instruments pertinents, i contribueixen positivament a una reflexió col·lectiva sobre la importància del paisatge, els valors relacionats amb el paisatge i possibles escenaris de futur. En aquests moments el Ministeri francès està treballant en la publicació de les conclusions de tots els tallers organitzats fins ara.

Territoris serens: un model de desenvolupament rural propi

Foto

El projecte Territoris Serens, neix amb la necessitat de buscar un nou model de desenvolupament territorial en zones rurals. Aquest projecte, liderat pel Consorci del Lluçanès, amb l'ajut del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, i desenvolupat conjuntament amb els consorcis del Moianès, la Vall del Ges, Orís i Bisaura, i el Cabrerès, és una proposta de desenvolupament rural sostenible amb trets propis i específics. En aquest sentit, en el projecte de Territoris Serens, és d'especial rellevància la conservació del territori i el paisatge com a recurs endogen així com les formes de vida i l'activitat econòmica que l'han creat. Els tres grans objectius del projecte són la promoció d'estils de vida serens, la promoció de la conservació del territori i del paisatge i la promoció de les activitat econòmiques basades en productes propis i de qualitat. En definitiva, el projecte Territoris Serens promou un desenvolupament identitari del territori en contraposició als desenvolupaments urbanístics de les zones metropolitanes. Un model territorial que posi de rellevància tant els valors actuals d'aquestes zones rurals, com la potencialitat dels seus recursos. Podeu trobar més informació aquí.

Paysages européens & mondialisation

Foto

El passat mes de maig va tenir lloc a Florència un seminari internacional sobre la interrelació entre paisatge, Europa i la globalització (Paysages européens & mondialisation). El seminari, organitzat per les universitats de Paris 1 Panthéon-Sorbonne i Paris 3 Sorbonne Nouvelle, en col·laboració amb diverses universitats europees, va analitzar el paisatge europeu en el context de la globalització. La pressió de l'economia mundial, la urbanització, la demografia i el canvi climàtic són alguns dels factors que expliquen l'accelerada transformació dels paisatges a nivell mundial en els últims decennis. A Europa, el desenvolupament particular de cada país ha donat lloc a paisatges amb significats i valors diferents però amb una rerefons cultural comú. Actualment, però, el paisatge europeu, igual que la pròpia Unió europea, oscil·la entre l'afirmació de les identitats locals i l'obertura als intercanvis i les transformacions de caire més global. En aquest context de globalització és inevitable preguntar-se sobre la supervivència dels paisatges del passat i del present. Es poden consultar els resums de les ponències aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca. Desenvolupament del Conveni europeu del paisatge

Document que conté els fonaments, els criteris, els objectius i les línies d'actuació que constitueixen l'estratègia o pla de paisatge de l'illa de Mallorca. L'estratègia és impulsada pel Consell de Mallorca.

A guide to undertaking a landscape circle study in seven easy steps

Manual bàsic per a l'elaboració d'estudis de percepció del paisatge per part de la població realitzat per l'entitat irlandesa Landscape Alliance Ireland, amb la col·laboració del Heritage Council, publicat l'any 2008.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Viu el paisatge, l'Alt Empordà

Web del Consell Comarcal de l'Alt Empordà sobre el paisatge de la comarca. El web es divideix en dos apartats, per una banda tot allò relacionat en l'elaboració de la Carta del paisatge de l'Alt Empordà i per l'altra informació general dels paisatges de la comarca, els miradors, activitats didàctiques...

Foto

Scottish Natural Heritage

Agència governamental encarregada de la preservació del patrimoni natural i el paisatge escocesos, tot afavorint la formació i la relació de la població amb el medi natural.PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Espaços livres: sistema e projeto territorial

Tardin, Raquel. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008. ISBN: 978-85-7577-552-3.

L'autora escriu sobre el paper que poden desenvolupar els espais lliures, existents a la majoria de ciutats, en el projecte territorial, partint de la base que cal reconèixer-los com un sistema d'espais amb valors propis, amb potencial per reestructurar el territori urbà i amb la possibilitat d'una futura ocupació.

Foto

Visions del paisatge de les Terres de l'Ebre

Carles Llop; Francesca Leder; Emeteri Fabregat (eds.). Benicarló: Onada Editors, 2008. ISBN: 978-84-96623-34-7.

Aquest llibre recull les reflexions elaborades durant la II International Summer School in Cultural Landscapes Studies, "Les Terres de l'Ebre com a paisatge patrimonial. Transformacions territorials i construcció de paisatges", celebrada a Tortosa del 25 al 31 de juliol de 2005.

Foto

Sixth meeting of the Workshops of the Council of Europe for Implementation of the European Landscape Convention: landscape and rural heritage

Estrasburg: Council of Europe Publishing, 2009.

Recull de les ponències de la VI Reunió dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge celebrada a Sibiu (Romania) l'any 2007. La trobada es va centrar en el paisatge i el valor del patrimoni rural, i en la necessària consideració que mereixen els paisatges rurals sotmesos a intenses transformacions.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net