Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 09

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 17

L'Observador

Paisatges publicats

Mosaic

Formació de formadors del projecte 'Ciutat, territori, paisatge'

Congrés Internacional d'Ordenació Territorial, Urbanisme i Paisatge

Atles dels paisatges de Múrcia

Llibre estil de les carreteres catalanes

La Tria de l'Observatori

Itinéraires photographiques. Méthode de l'Observatoire photographique du paysage

Paisatge Digital

Landscape & citizens

Lifescape your Landscape

Centre de Documentació

L'Empordà de Josep Pla

Valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos

Miradas sobre el paisaje

L'Agenda

Actes de maig i juny

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatges publicats

Jose Manuel Vidal
Arquitecte, coordinador de Paisea

Què es publica a l'Estat espanyol i a Europa sobre paisatge? Com són les revistes especialitzades en paisatgisme i les col·leccions de llibres sobre paisatge? Quina és la seva filosofia? A quin públic es dirigeixen? Existeix alguna relació entre teoria i pràctica en aquells mitjans que publiquen sobre paisatge i paisatgisme? Influeixen d'alguna manera aquestes revistes i col·leccions de llibres en la percepció que la ciutadania té dels seus paisatges?

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Formació de formadors del projecte 'Ciutat, territori, paisatge'

Foto

El passat 11 de març es va celebrar, a la seu del Departament d'Educació, una jornada per presentar els materials del projecte "Ciutat, territori, paisatge" al professorat de centres docents d'educació secundària, prioritàriament a professors de ciències socials i de ciències experimentals. Aquesta sessió, que van portar a terme els autors del projecte (Roser Batllori i Joan M. Serra), tenia per objectiu donar a conèixer els materials del projecte, que s'han fet arribar recentment a tots els centres docents de Catalunya. També està previst que es faci un altra presentació a l'Escola d'Estiu de Lleida. Es tracta d'uns materials pràctics i atractius que desenvolupen una didàctica basada en la interacció social a l'aula, ja que moltes de les activitats estan pensades perquè l'alumnat les treballi de forma cooperativa. D'aquesta manera, entre moltes altres funcions, es fomenta el treball en grup cooperatiu i l'ús de les TIC, a partir de les activitats de la pàgina web del projecte http://www.catpaisatge.net/educacio/.

Congrés Internacional d'Ordenació Territorial, Urbanisme i Paisatge

Foto

L'Institut de Planificació Física de l'Havana organitza el XIII Congrés Internacional d'Ordenació Territorial i Urbanisme, que es celebrarà del 14 al 18 de setembre d'aquest any al Palau de Congressos de l'Havana. El tema principal del Congrés és "El territori i els assentaments humans davant els reptes ambientals, socials i econòmics del segle XXI. Contribució de l'ordenament territorial i l'urbanisme en el desenvolupament sostenible". L'objectiu del Congrés és l'intercanvi d'idees i experiències innovadores sobre l'evolució, les tendències i els escenaris físicoespacials dels territoris i assentaments humans, així com la contribució activa de la teoria i la pràctica de la planificació territorial i l'urbanisme, i la seva contribució al desenvolupament econòmic, social, ambiental i cultural. Més informació aquí.

Atles dels paisatges de Múrcia

Foto

El passat 18 de febrer es va presentar l'Atlas de los paisajes de la región de Murcia, publicat per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori de Múrcia. Aquest document recull els estudis d'anàlisi, diagnòstic i propostes sobre paisatge d'àmbit comarcal que l'Administració regional ha anat realitzant des del 2001, i que, avui en dia, cobreixen la totalitat del territori de la Regió de Múrcia; alhora introdueix una nova òptica que permet ressaltar i difondre la varietat i riquesa dels paisatges murcians. Durant la jornada celebrada el 5 de març el conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, José Ballesta, anuncià que les conclusions dels estudis, que destaquen pel seu valor tècnic i científic, seran incorporades a les directrius d'ordenació territorial que s'estan desenvolupant a la conselleria que ell mateix presideix. L'Atlas de los paisajes de la región de Murcia també s'ha publicat en format digital.

Llibre estil de les carreteres catalanes

Foto

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'empresa pública GISA han editat el Llibre d'estil de les carreteres catalanes. A partir de l'anàlisi de la xarxa viària actual, aquest llibre planteja un conjunt de criteris i propostes de disseny per al desenvolupament de la xarxa de carreteres de la Generalitat. El llibre neix amb la voluntat de contribuir a una relació carretera-territori més harmoniosa i millorar el servei que les carreteres donen a la ciutadania. Aquest document, traduït al castellà i a l'anglès, s'adreça en especial als projectistes i als tècnics que participen en el procés de construcció, gestió i explotació de carreteres i servirà al Departament de Política Territorial i Obres Públiques com a guia orientativa per tal que les carreteres catalanes siguin identificades pel bon tractament dels elements que les componen i la seva integració en l'entorn.
El llibre es pot consultar aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Itinéraires photographiques. Méthode de l'Observatoire photographique du paysage

Publicació editada el 2008 pel Ministeri d'Ecologia, Energia, Desenvolupament Sostenible i d'Ordenació del Territori de França, que presenta el mètode usat per l'Observatoire photographique du paysage per a l'observació, comprensió i anàlisi de la diversitat i l'evolució dels paisatges francesos.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Landscape & citizens

Associació que treballa per a crear una xarxa de persones interessada en el paisatge i les seves problemàtiques i advoca per la ratificació del Conveni europeu del paisatge per part de l'Estat Suec.Foto

Lifescape your Landscape

Projecte europeu que explora noves maneres d'aprofitament del paisatge rural preservant-ne la seva bellesa i els seus valors històrics i culturals. Actualment són 14 socis de cinc països diferents.


PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

L'Empordà de Josep Pla

Paül, Valerià; Tort, Joan. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2009. ISBN: 978-84-9883-094-1.

Aquest llibre proposa una aproximació als paisatges de l'Empordà a través de l'obra de l'escriptor Josep Pla. Els autors ofereixen una tria d'indrets i d'àmbits geogràfics especialment seleccionats, amb una atenció particular a les grans unitats de paisatge tractades habitualment per l'escriptor.

Foto

Valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos

Mallarach, Josep Maria (coord.). Eschborn: GTZ; Gland:UICN; Barcelona: Obra Social de Caixa Catalunya, 2008.

Aquesta publicació presenta disset estudis de cas de tot el món, escollits per la seva representativitat i significació, que il·lustren el paper que desenvolupen els paisatges protegits en el manteniment dels valors culturals i espirituals i dels coneixements pràctics que es relacionen amb aquests valors. Es pot consultar aquí.

Foto

Miradas sobre el paisaje

Martínez de Pizón, Eduardo. Madrid: Biblioteca Nueva, 2009. ISBN: 978-84-9742-908-5.

Mitjançant la mirada personal i a la vegada filtrada per la perspectiva i el saber del geògraf, l'autor realitza un exercici intel·lectual múltiple per copsar, comprendre i explicar els paisatges reals, és a dir, els llocs i les seves imatges per mitjà de les seves configuracions i representacions.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net