Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

GENER-FEBRER 09

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 15

L'Observador

Paisatge robat!

Mosaic

Resultats de la jornada Paisatges Sonors de Catalunya

Catalunya, present a la primera Biennal de Paisatge a la Toscana

La pedra en sec al Baix Ebre i al Montsià

El paisatge en el Pla territorial regional de la Campània

La Tria de l'Observatori

'La força del paisatge'

Paisatge Digital

Recollecting Landscapes

Instituto del Paisaje. Fundación Duques de Soria

Centre de Documentació

Sprawling places

Paysage

Gestión del paisaje

L'Agenda

Actes de gener i febrer

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatge robat!

Terry O'Regan
Fundador i coordinador de Landscape Alliance Ireland

Una nit, fa vint anys, em van robar el meu antic Opel Ascona al carrer, davant de casa meva. Al matí següent vaig sortir per anar a treballar i em vaig quedar palplantat davant del lloc buit on hi havia hagut el meu cotxe, sense entendre ben bé el canvi que s'hi havia produït des de la tarda anterior. La imatge del cotxe al meu cap gairebé podia omplir aquell espai buit. Però el cotxe ja ho hi era, havia desaparegut!

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Resultats de la jornada Paisatges Sonors de Catalunya

Foto

La jornada Paisatges Sonors de Catalunya, celebrada el passat dia 11 de desembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i organitzada conjuntament per la Fundació Bosch i Gimpera/Centre d'Innovació de la Universitat de Barcelona i l'Observatori del Paisatge de Catalunya, va acollir més de 200 persones, provinents principalment de Catalunya, interessades a conèixer les experiències més destacades en l'àmbit català sobre paisatges sonors. El gran interès despertat per la jornada ha propiciat que les ponències es recullin en una publicació. El llibre serà el primer de la nova col·lecció "Documents" de l'Observatori del Paisatge, i s'editarà l'any 2009.

Catalunya, present a la primera Biennal de Paisatge a la Toscana

Foto

El passat mes de novembre Catalunya fou la invitada d'honor a la primera Biennal de Paisatge de la Toscana, celebrada a Florència amb la participació de més de 500 persones d'arreu d'Europa. Aquesta primera edició tenia per objectiu reunir experts italians i d'arreu d'Europa en gestió de paisatge per estudiar les bones pràctiques de l'Administració pública en el procés de salvaguarda, protecció i desenvolupament del territori en el marc del Conveni europeu del paisatge.
Tant Catalunya com la Toscana són dues regions que tenen en compte el paisatge en la gestió i planificació del seu territori. Per aquesta raó els representants en temes de planificació territorial de les dues regions es van reunir per intercanviar experiències sobre l'aplicació dels principis del Conveni europeu del paisatge. Per a més informació cliqueu aquí.

La pedra en sec al Baix Ebre i al Montsià

Foto

Per tots els valors i dimensions que té el paisatge rural amb arquitectura de pedra en sec al Baix Ebre i al Montsià, i per les seves amenaces i oportunitats, diverses entitats (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya –demarcació de l'Ebre–, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal del Montsià, Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Departament d'Agricultura, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB i Àmbit Rural-Unió de Pagesos) van promoure la iniciativa de conèixer i identificar aquest paisatge, junt amb els seus valors i funcions, per tal de divulgar-lo i proposar futures eines de protecció. Unes eines que han de servir per preservar els valors d'aquest paisatge, tenint en compte les necessitats de desenvolupament d'aquest territori i les demandes de qualitat de vida de la població. Es van realitzar dos estudis: El paisatge agrari de la pedra en sec a la comarca del Baix Ebre (2004) i Inventari de construccions de pedra en sec a la comarca del Montsià (2006). Els elements inventariats, tant al Baix Ebre com al Montsià, amb les seves característiques, es poden consultar a la següent pàgina web.

El paisatge en el Pla territorial regional de la Campània

Foto

El Consell Regional de la Campània (Itàlia) ha aprovat recentment el Pla territorial regional, el document de referència de la planificació territorial de la regió. Les principals novetats d'aquest Pla són que el paisatge s'insereix directament en el planejament territorial i que això es fa seguint les directrius del Conveni europeu del paisatge, com en el cas català. En aquest sentit, el procés de planificació comptarà amb la participació de tots els agents implicats en aquest territori.
El Pla ha de permetre identificar els recursos ambientals, històrics i paisatgístics de la regió, definir les estratègies de desenvolupament local i establir recomanacions per tal que la planificació provincial, local i sectorial siguin coherents amb els objectius de protecció i gestió del paisatge de la Campania. Per a més informació cliqueu aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

'La força del paisatge'

Dossier de la Revista de Girona corresponent al núm. 250 (setembre-octubre 2008). Aquest dossier, coordinat per Anna Ribas, geògrafa de la Universitat de Girona, incideix especialment en els treballs d'elaboració del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines i de la Carta del paisatge de la Vall de Camprodon, entre altres iniciatives en l'àmbit de la l'ordenació i l'educació en el paisatge.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Recollecting Landscapes

Arxiu fotogràfic de paisatges belgues actuals i històrics. Permet visualitzar els canvis en el paisatge des del 1904 fins al 2004 mitjançant un mapa interactiu.

Foto

Instituto del Paisaje. Fundación Duques de Soria

Institut creat el 1999 per la Fundación Duques de Soria. Són coneguts els cursos d'estiu que cada any se celebren a Sòria i que tenen el paisatge com a tema central. L'institut disposa d'una col·lecció de textos sobre paisatge, la major part dels quals són el resultat dels esmentats cursos d'estiu.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Sprawling places

Kolb, David. Georgia: University of Georgia Press, 2008. ISBN: 978-0-8203-2988-8.

El llibre descriu diversos llocs contemporanis com aeroports, aparcaments, parcs temàtics, urbanitzacions banals i d'altres de similars, i suggereix noves maneres d'apropar-s'hi, tot qüestionant el concepte de ‘no-lloc' . L'obra forma part d'un projecte més ampli, que compta amb un web.

Foto

Paysage

Jakob, Michael. Gollion: Infolio, 2008. ISBN: 978-2-88474-038-8.

Aquesta obra ofereix una reflexió genèrica sobre el concepte de paisatge que va més enllà del que s'escriu habitualment sobre la qüestió.

Foto

Gestión del paisaje

Busquets, Jaume; Cortina, Albert (coords.). Barcelona: Ariel, 2008. ISBN: 978-84-344-2890-4.

El llibre posa a disposició de professionals, tècnics, responsables politics i universitaris un corpus coherent i complert de continguts teòrics i pràctics que cobreixen totes les fases dels processos de gestió del paisatge des de la definició dels conceptes basics, als mètodes i la seva aplicació practica a traves de l'estudi de casos.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net