Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

JULIOL-AGOST 07

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 6

L'Observador

La ratificació del Conveni europeu del paisatge: una oportunitat

Mosaic

Opina. El paisatge t'escolta: consulta a través del web sobre els catàlegs de paisatge de Catalunya

Conclusions del Workshop Low Cost Landscapes

Custòdia del territori i polítiques de paisatge, cada dia més a prop

Ponències del seminari Processos de participació ciutadana en l'ordenació del paisatge

La Tria de l'Observatori

Sacred Hymalan Landscape (SHL) Strategic Planning

Paisatge Digital

Landscape Alliance Ireland

Archnet

Centre de Documentació

Geografies expectants – Trajeccions. Paisatges en mutació constant

Atlante delle emozioni: un viaggio tra arte, architettura e cinema

La construcción social del paisaje

L'Agenda

Actes de juliol i agost

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

La ratificació del Conveni europeu del paisatge: una oportunitat

Margarita Ortega
Vocal assessor, Gabinet Tècnic de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, Ministeri de Medi Ambient

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del Conveni europeu del paisatge, del Consell d'Europa, per tal de ratificar-lo. Amb aquest pas comença la tramitació per a l'adhesió definitiva d'Espanya a un conveni amb rang de tractat internacional i referit exclusivament al paisatge. Els compromisos que comporta suposen una veritable oportunitat per a l'aplicació de polítiques actives en matèria de paisatge, de transcendència singular en el nostre país per la riquesa i diversitat dels seus paisatges, però també pel concepte innovador i el paper que ha de cobrir el paisatge a l'hora d'encarar un desenvolupament que respongui als potencials i a la identitat dels nostres territoris.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Opina. El paisatge t'escolta: consulta a través del web sobre els catàlegs de paisatge de Catalunya

Foto

Amb el lema Opina: el paisatge t'escolta, l'Observatori del Paisatge de Catalunya ha activat una nova consulta ciutadana a través del seu web sobre els tres catàlegs de paisatge que està elaborant actualment: el del l'Alt Pirineu i Aran, Comarques Gironines i Terres de l'Ebre. La consulta, la primera d'aquest tipus que es fa a Catalunya (amb l'únic precedent dels dos primers catàlegs de paisatge elaborats el 2006, el del Camp de Tarragona i el de Terres de Lleida), és una de les eines previstes per l'Observatori del Paisatge per implicar la societat en la gestió i planificació del paisatge. La consulta estarà oberta fins al proper 15 de setembre de 2007. Com a obsequi, les persones que completin les preguntes poden descarregar-se un estalvi de pantalla per a l'ordinador amb imatges espectaculars dels paisatges de l'Alt Pirineu i Aran, Comarques Gironines i Terres de l'Ebre fetes pels fotògrafs Rafael López-Monné i Ernest Costa. Durant la redacció dels catàlegs de paisatge s'empren altres eines de participació ciutadana, com ara les entrevistes directes als principals agents socials implicats en la gestió del paisatge, sessions de debat o sessions informatives, amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Conclusions del Workshop Low Cost Landscapes

Foto

Del 12 al 21 de març de 2007 es va celebrar a Girona el seminari internacional Low Cost Landscapes / Paisatges de Baix Cost organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i el Politecnico di Milano. L'objectiu d'aquest seminari internacional, que va reunir especialistes i professionals de diversos països, era reflexionar sobre les transformacions en el paisatge derivades de la importància actual i el creixement experimentat pels aeroports de segona jerarquia, on operen les companyies anomenades de "baix cost". Dins les activitats del seminari es van desenvolupar sessions de treball en les quals una trentena d'experts van elaborar propostes de millora paisatgística i posteriorment es varen celebrar, a la Fundació Caixa Girona, unes sessions per presentar públicament algunes de les reflexions resultat dels tallers i sessions de discussió del programa general del seminari. Les conclusions del seminari les trobareu aquí.

Custòdia del territori i polítiques de paisatge, cada dia més a prop

Foto

La custòdia del territori inclou un conjunt d'eines que poden contribuir a conservar els valors dels nostres paisatges. Les entitats de custòdia són un col·lectiu d'organitzacions públiques i privades que, a través d'acords amb propietaris de terrenys, vetllen pel manteniment dels valors naturals i culturals del territori. En aquest context, les polítiques de paisatge que s'estan promovent a Catalunya ofereixen un marc favorable per a la custòdia del territori. Per començar a tractar les sinergies entre polítiques de paisatge i custòdia del territori, el passat setembre va celebrar-se a Girona un taller organitzat per la Xarxa de Custòdia del Territori, coincidint amb la V Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. Del taller en van sorgir un conjunt de propostes per fer possible la participació de les entitats de custòdia en el desenvolupament dels diversos instruments que preveu la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge.Trobareu el document aquí.

Ponències del seminari Processos de participació ciutadana en l'ordenació del paisatge

Foto

Més de 150 persones van assistir el passat 1 de juny al Centre Cultural la Mercè de Girona al seminari Processos de participació ciutadana en l'ordenació del paisatge, organitzat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya i la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. La jornada, pionera en aquesta matèria a l'Estat espanyol, va reivindicar la participació ciutadana en les polítiques d'ordenació del paisatge i va debatre intensament diverses metodologies i aproximacions d'implicació dels ciutadans en la presa de decisions sobre el paisatge. Podeu consultar la documentació relacionada amb les intervencions aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Sacred Hymalan Landscape (SHL) Strategic Planning

Pla estratègic de conservació del paisatge sagrat de l'Himalaya endegat pel Ministry of Forests and Soil Conservation (Ministeri de Boscos i la Conservació del Medi) del Govern de Nepal l'any 2006. El document fa una aproximació als paisatges de l'Himalaya i estableix les estratègies a seguir per tal de compatibilitzar el desenvolupament de la zona amb la integritat dels seus paisatges sagrats, tenint en compte la conservació de la biodiversitat, els valors culturals i la millora de la subsistència.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Landscape Alliance Ireland

Associació formada per particulars, organismes no governamentals i representants d'organismes públics per conservar i millorar la qualitat dels paisatges urbans, suburbans i rurals irlandesos. En el web es poden trobar cites d'autors sobre diversos aspectes del paisatge irlandès.


Foto

Archnet

Llibreria digital d'arquitectura islàmica. Conté nombroses publicacions sobre arquitectura descarregables des del web i un ampli diccionari sobre arquitectura islàmica.PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Geografies expectants – Trajeccions. Paisatges en mutació constant

AA.VV. Girona: Fundació Espais d'Art Contemporani, 2007. ISBN- 978-84-93465728.

En aquesta publicació es reuneixen els textos de les conferències de les jornades "Híbrids 2006", celebrades el juliol del 2006 a Girona. Els textos són un intent de cartografiar el mapa que es dibuixa en l'esdevenir de l'ésser humà sobre la terra i com aquest esdevenir suposa un estat de "mutació constant" tant per part nostra com per part de l'entorn que ens envolta.

Foto

Atlante delle emozioni: un viaggio tra arte, architettura e cinema

Bruno, Giuliana. Bruno Mondadori, 2006. ISBN: 88-424-9225-6.

El llibre, reconegut internacionalment amb diversos premis, transporta el lector per un recorregut a través de la geografia, l'art, l'arquitectura, el disseny, la cartografia o el cinema. El resultat és la percepció inèdita dels paisatges mentals i de l'experiència espacial.

Foto

La construcción social del paisaje

AA.VV. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007. ISBN: 84-9742-624-X.

El llibre reuneix les reflexions més significatives de les dues últimes edicions del Seminari Internacional sobre Paisatge de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona i el Centre Ernest Lluch, seminari caracteritzat per encarar la temàtica del paisatge des d'una perspectiva interdisciplinària, oberta i innovadora.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net