Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

NOVEMBRE-DESEMBRE 06

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 2

L'Observador

V Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. Els Objectius de qualitat paisatgística: de la teoria a la pràctica

Mosaic

Acabats els dos primers catàlegs de paisatge de Catalunya

Catalunya, membre fundadora de la RECEP

Cinc treballs de Catalunya seleccionats per formar part del catàleg europeu 'Bones pràctiques en el paisatge'

Exposició ‘País de Paisatges'

I Congrés Paisaje e Infraestructuras

Finalitza amb èxit la 2a Setmana i+ de la Custòdia del Territori, un espai de divulgació de les iniciatives d'acord per al paisatge i el territori

L'Hemeroteca: nou servei del web de l'Observatori

La Tria de l'Observatori

'Informe sobre la protecció del patrimoni cultural europeu, natural i arquitectònic, en l'àmbit rural i a les regions insulars'

Manifest per una nova cultura del territori

Paisatge Digital

European Council for the Village and Small Town (ECOVAST)

The Royal Parks

Centre de Documentació

The British Landscape

Leggere il paesaggio: confronti internazionali = reading the landscape: international comparisons

Pla director urbanístic del sistema costaner de Catalunya

L'Agenda

Actes de novembre i desembre

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

V Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. Els Objectius de qualitat paisatgística: de la teoria a la pràctica

Maguelonne DÉJEANT-PONS
Cap de la Unitat de Gestió del Territori i del Paisatge. Consell d'Europa - DG IV

El Consell d'Europa (Divisió d'ordenació de territori i del paisatge) ha organitzat la V Reunió dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge a Girona, els dies 28 i 29 de setembre de 2006, en col·laboració amb la Secretaria General pel Territori i la Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient d'Espanya, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l'Observatori del Paisatge de Catalunya i l'Ajuntament de Girona.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Acabats els dos primers catàlegs de paisatge de Catalunya

Foto

L'Observatori del Paisatge va lliurar, el passat mes d'octubre, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya els dos primers catàlegs de paisatge de Catalunya, corresponents al Camp de Tarragona i a la Plana de Lleida. Els seus continguts estaran disponibles al web de l'Observatori del Paisatge en les properes setmanes. D'altra banda, l'Observatori del Paisatge va iniciar l'estiu d'enguany els catàlegs de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, comarques gironines i Terres de l'Ebre, que estaran acabats a finals de l'estiu de 2007. Els dos restants (comarques centrals i regió metropolitana de Barcelona) s'iniciaran l'any 2007.

Catalunya, membre fundadora de la RECEP

Foto

Catalunya és membre fundador de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni europeu del paisatge (RECEP). L'Observatori del Paisatge va signar en nom de Catalunya per delegació del Govern de la Generalitat. La signatura es va dur a terme el passat 30 de maig de 2006 a la seu del Consell d'Europa, a Estrasburg, juntament amb dinou ens locals i regionals europeus més. La RECEP és una organització no governamental constituïda per ens públics locals i regionals d'Europa que neix amb l'objectiu d'afavorir el coneixement i l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a aquestes escales de decisió. Fomenta l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els seus membres en matèria de paisatge, de manera que puguin cooperar sota el paraigua d'una estructura internacional, tot establint contactes amb organismes no governamentals, universitats i centres de recerca. A més, la xarxa participa en els comitès d'experts del Consell d'Europa encarregats de controlar la implementació de l'esmentat Conveni. La Xarxa està presidida per la Sra. Gabriella Cundari, consellera d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la regió de Campània (Itàlia), i dirigida pel Sr. Riccardo Priore, funcionari del Consell d'Europa. La propera reunió de l'Assemblea General de la RECEP tindrà lloc a Estrasburg a finals del 2006 o principis del 2007.

Cinc treballs de Catalunya seleccionats per formar part del catàleg europeu 'Bones pràctiques en el paisatge'

Foto

El comitè de selecció del II Premi Mediterrani del Paisatge, integrat per representants de les catorze regions mediterrànies europees que formen part del projecte PAYS.DOC, es va reunir a Barcelona el passat mes d'octubre per seleccionar els treballs que han de formar part del 'Catàleg de bones pràctiques en el paisatge'. Aquesta publicació pretén contribuir a la difusió d'experiències capaces d'imprimir creativitat en els projectes, qualitat en les intervencions paisatgístiques i eficàcia en la comunicació dels valors del paisatge. Els cinc treballs catalans que formaran part d'aquest catàleg són: Biennal Europea del Paisatge, Restauració paisatgística del dipòsit de la Vall d'en Joan, Pla director Territorial Collegats-Terradets, Una finestra oberta al Paisatge (web de l'Observatori del Paisatge), Pla especial de les Hortes de Santa Eugènia de Girona. Els tres primers treballs, a més, han estat seleccionats per un jurat d'experts internacionals per formar part de la llista de les vint candidatures que optaran al II Premi Mediterrani del Paisatge, que serà atorgat a Sevilla l'any 2007, coincidint amb el seminari de clausura del projecte PAYS.DOC.

Exposició ‘País de Paisatges'

Foto

Catalunya és un país amb una diversitat i riquesa de paisatges extraordinària. D'aquesta idea parteix ‘País de paisatges', una exposició del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Paisatge, inaugurada el passat 22 de setembre al Museu d'Història de la Ciutat de Girona, amb motiu de la V Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge i que pot visitar-se al Palau Robert (Barcelona) des del 20 d'octubre al 7 de gener de 2007. L'exposició mostra l'evolució dels diversos paisatges de Catalunya i està estructurada en tres grans àmbits: ‘L'art i la memòria', ‘Vivim el paisatge' i ‘El paisatge, un actiu de futur'. L'exposició permet apreciar com pintors i escriptors han reproduït i recreat paisatges de Catalunya en diversos moments de la història. També es poden experimentar diferents maneres de viure un paisatge i fins i tot fer-s'hi una fotografia. La part final de l'exposició mostra com les organitzacions cíviques i les administracions actuen avui sobre el paisatge, el gestionen i en promouen el coneixement.

I Congrés Paisaje e Infraestructuras

Foto

La Junta d'Andalusia va organitzar el congrés Paisaje e Infraestructuras, celebrat a Sevilla del 4 al 7 d'octubre, amb 290 persones inscrites. Els objectius de la trobada van ser essencialment dos: disminuir l'impacte de les infraestructures en el paisatge i aconseguir que les infraestructures contribueixin a fer gaudir del paisatge. De les ponències i comunicacions presentades destaquen quatre conclusions interessants. La primera és que els mètodes d'anàlisi del paisatge estan convergint i produint resultats útils per a la planificació, execució i gestió de les infraestructures; la segona, la Junta d'Andalusia s'ha compromès a realitzar les següents actuacions: desenvolupament normatiu i de manuals de bones pràctiques i catàleg de carreteres paisatgístiques; la tercera, que les empreses assistents han entès que el tema té oportunitats d'inversió, i la quarta, que la Conselleria d'Obres Públiques i Transport desitja realitzar successius congressos d'aquesta temàtica amb el suport del Centre d'Estudis Paisatge i Territori.

Finalitza amb èxit la 2a Setmana i+ de la Custòdia del Territori, un espai de divulgació de les iniciatives d'acord per al paisatge i el territori

Foto

Del 29 de setembre al 8 d'octubre ha tingut lloc la 2a Setmana i+ de la Custòdia del Territori, una campanya de divulgació ciutadana de les iniciatives de custòdia del territori i del paisatge, en acords entre propietaris, usuaris de territori i les entitats de custòdia. Prop d'un miler de persones han participat en les més de 50 activitats celebrades a Catalunya, Andorra, les Illes Balears i el País Valencià, organitzades per 45 entitats i institucions, i coordinades per la Xarxa de Custòdia del Territori, amb el suport de diverses institucions. El programa era divers, amb xerrades, visites a peu i en bicicleta, jornades de voluntariat, lectura de contes i altres. La inauguració de la setmana a Girona va coincidir amb la cloenda de la V Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. Per aquest motiu, es van realitzar activitats d'interès compartit com un fòrum de debat, amb interessants conclusions, sobre la relació entre les polítiques del paisatge a Catalunya i les entitats de custòdia del territori.

L'Hemeroteca: nou servei del web de l'Observatori

Foto

El web de l'Observatori compta amb un nou servei d'Hemeroteca digital des d'on es poden consultar notícies sobre paisatge aparegudes en diferents mitjans de comunicació escrits d'arreu del món. Actualment l'Hemeroteca conté més de 500 notícies, xifra que augmenta diàriament. Des de l'Hemeroteca es poden cercar les notícies per data, per text lliure, per matèria, per àmbit geogràfic o bé segons el seu format (entrevista, crònica, reportatge...).

A l'Hemeroteca es troben totes les notícies que, des del juny del 2005, l'Observatori del Paisatge difon setmanalment a través del Dietari de paisatge (al qual, si us interessa, us podeu donar d'alta des del nostre web).

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

Manifest per una nova cultura del territori

Manifest que reclama una nova cultura de l'ordenació del territori a l'Estat espanyol, signat inicialment per més de cent experts en urbanisme i ordenació del territori, i en aquests moments sotmès a la consideració de tota mena d'institucions acadèmiques, associacions professionals i interessats en la temàtica a títol individual. Va ser presentat el 8 de maig de 2006 al Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Disponible només en castellà

PAISATGE DIGITAL

Foto

European Council for the Village and Small Town (ECOVAST)

Entitat d'àmbit europeu que, des de l'any 1984, treballa per millorar la qualitat de vida de les zones rurals d'Europa i preservar-ne el patrimoni rural i paisatgístic. Aplega més de 500 membres de 20 països diferents i és consultora del Consell d'Europa i de la Comissió Europea.

Foto

The Royal Parks

Informació sobre vuit jardins de Londres gestionats per la Royal Parks, agència del Departament de Cultura, Medi i Esport del govern britànic. La pàgina ofereix múltiples recursos i destaca l'apartat de publicacions, la descripció de cadascun dels parcs i el calendari d'activitats.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

The British Landscape

Davies, John. London: Chris Boot, 2006. ISBN: 978-0-9546894-7-6

Selecció de les millors fotografies del paisatge britànic realitzades pel fotògraf John Davies entre 1979 i 2005. Inclou fotografies de paisatges rurals, però també de paisatges urbans, industrials i postindustrials acompanyades d'informació que ajuden a contextualitzar les imatges i d'una introducció sobre la transformació del paisatge britànic.

Foto

Leggere il paesaggio: confronti internazionali = reading the landscape: international comparisons

Scazzosi, Lionella. Roma: Gangemi, 2002. ISBN: 88-492-0265-2

Analitza les principals metodologies de lectura i valoració del paisatge utilitzades a diferents països europeus i als Estats Units d'Amèrica. Incideix especialment en les metodologies utilitzades en els instruments de planificació i gestió del paisatge utilitzats per l'Administració pública, fent especial èmfasi en l'escala local i regional.

Foto

Pla director urbanístic del sistema costaner de Catalunya

Nel·lo Colom, Oriol; Llort Corbella, Joan [dir.]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2006. ISBN: 84-393-7192-6

Aquesta publicació presenta els trets bàsics del Pla director urbanístic del sistema costaner de Catalunya. Aquest Pla vol assegurar l'estricta continuïtat del valors patrimonials i paisatgístics del litoral català, mostrant-nos la seva pluralitat, la seva diversitat i la riquesa dels seus paisatges. És una eina pràctica per al coneixement i l'aplicació de la normativa i és un instrument urbanístic; una eina, en definitiva, d'intervenció i d'acció. Si esteu interessats el podeu adquirir a les Llibreries de la Generalitat.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net