Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Publicacions > Coedicions > Catàleg de paisatge Les Terres de Lleida

PUBLICACIONS

Coedicions

Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida

Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives

Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (eds.) (2010). Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. ISBN: 978-84-393-8297-3

Primer catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a les Terres de Lleida. S'organitza en vuit blocs, precedits d'un preàmbul. Identifica 22 unitats de paisatge, per a cadascuna de les quals es descriuen els elements naturals i humans que constitueixen el paisatge, l'evolució històrica, l'organització actual, l'expressió artística, la dinàmica, els valors paisatgístics, les principals rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge, una descripció de la possible evolució de la unitat, l'avaluació d'amenaces i oportunitats i els objectius de qualitat paisatgística.

Índex
Presentació (1Mb)
 • Presentació
  Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
  Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya
 • Índex
 • Preàmbul
Bloc 1. El catàleg de paisatge de les Terres de Lleida (2Mb)
 • Marc legal
 • Els catàlegs de paisatge de Catalunya
 • Procés de consulta i participació pública i social
Bloc 2 . El paisatge de les Terres de Lleida. Aspectes generals (11Mb)
 • Elements naturals
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • Paisatge actual i les seves dinàmiques
 • Amenaces i oportunitats
Bloc 3. El caràcter del paisatge de les Terres de Lleida. Singularitats (10Mb)
 • Fons escènics i fites
 • Tossals
 • Paisatges fluvials
 • Zones estepàries
 • Conreus d'olivera, ametller i vinya
 • Regadiu
 • Horta
 • Construccions defensives
 • Nuclis encimbellats i alineats en vall
 • Boira
Bloc 4. Paisatges d'atenció especial (2Mb)
 • Parc Fluvial del Segre
 • Horta de Lleida
 • Nous regadius
 • Eix d'infraestructures
Bloc 5. Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions (3Mb)
Bloc 6. Unitats de paisatge (18Mb)
 • Montsec
 • Vall de Rialb
 • Segre mitjà
 • Serrats de Sanaüja i Llanera
 • Vall del Llobregós
 • Alt Sió
 • Costers de la Segarra
 • Secans de Belianes i d'Ondara
 • Garrigues baixes i vall del Corb
 • Garrigues altes
 • Costers de l'Ebre
 • Paisatge fluvial del Segre
 • Baix Segrià
 • Regadius del canal d'Aragó i Catalunya
 • Plana d'Almenar i Alguaire
 • Horta de pinyana
 • Plana d'Algerri-Balaguer
 • Aspres de la Noguera
 • Baix Sió
 • Serres de Bellmunt i Almenara
 • Plana d'Urgell
 • Secans d'Utxesa
Bloc 7. Mapes (6Mb)
Bloc 8. Documentació de referència (2Mb)
 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net