Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Directrius del paisatge

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Directrius del paisatge

La Llei del paisatge estableix que les directrius del paisatge són les determinacions que, basant-se en els catàlegs de paisatge, precisen i incorporen normativament les propostes d'objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions en els plans territorials parcials o en els plans directors territorials que elabora el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES). El DTES elabora les directrius del paisatge, amb l'assessorament de l'Observatori del Paisatge.

Directrius del paisatge de les Comarques Gironines
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat per l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) el 14 de setembre de 2010.

Directrius del paisatge de les Terres de l'Ebre
Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre, aprovat per l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) el 27 de juliol de 2010.

 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net