Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Catàlegs de paisatge > Terres de Lleida

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida

Contingut del Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat a l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 d'octubre de 2006 i aprovat definitivament el 5 d'agost de 2008 (Edicte de 10 de setembre de 2008, sobre una Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida).

Memòria I:
Memòria II .a:
Memòria II .b:
 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net