Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Catàlegs de paisatge > Participació pública

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Participació pública

Els catàlegs de paisatge integren la consulta pública com a eina per a la implicació i coresponsabilitat de la societat en la gestió i planificació del paisatge. La seva importància també rau en el fet que és a través del procés participatiu que es poden detectar els factors més perceptius, identitaris i intangibles del paisatge, factors que difícilment s'identificarien exclusivament des del treball de tècnics especialitzats.

El llibre Paisatge i participació ciutadana descriu els instruments de participació utilitzats en l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, en fa una valoració i estableix aspectes claus que cal tenir en compte a l'hora de dur a terme un procés participatiu d'aquestes característiques.

Paisatge i participació ciutadana

Són diversos els mecanismes de consulta pública utilitzats al llarg de tot el procés d'elaboració dels catàlegs de paisatge i varien en cada catàleg de paisatge. Els mecanismes són els següents:

Sessions informatives. Sessions obertes a totes les persones interessades en el catàleg de paisatge on s'explica què és el catàleg, en quina fase d'elaboració es troba i es recullen les opinions dels assistents.

Tallers oberts. Tallers d'un matí de durada on hi participen persones que prèviament han assistit a les sessions informatives i que es mostren interessades en debatre i aprofundir sobre diverses temàtiques relacionades amb els paisatges del seu àmbit territorial.

Entrevistes a agents de paisatge. Entrevistes en profunditat als principals actors del paisatge (institucions, sectors econòmics i socials, experts, etc.) de manera individual, per tal de conèixer la seva opinió sobre les problemàtiques, valors, característiques i reptes del paisatge analitzat.

Tallers amb agents de paisatge. Reunions de debat temàtiques amb una selecció de representants d'institucions, entitats públiques i privades, sectors econòmics i socials o experts en la matèria. A diferència de les entrevistes en profunditat, a la taula coincideixen diversos agents de paisatge que aporten visions diferenciades sobre un mateix tema.

Tallers amb persones a títol individual. Sessions de treball amb persones de diversos perfils professionals que, a títol individual, es reuneixen en tres ocasions per debatre sobre els valors, problemàtiques i reptes dels paisatges de l'àmbit territorial que s'estigui tractant.

Estudi d'opinió. Estudi d'opinió sobre la percepció i vivència del paisatge realitzat a la Regió Metropolitana de Barcelona, a través d'entrevistes a 1.050 habitants de més de 16 anys d'edat d'aquest àmbit territorial.

Bústia de paisatge. Adreça electrònica on les persones interessades poden fer arribar la seva opinió sobre els paisatges de Catalunya: observatori@catpaisatge.net

Consulta web. Enquesta en línia des del web de l'Observatori del paisatge per a copsar la percepció de la població en relació als diferents paisatges.

CONSULTES JA REALITZADES:
Disponibles únicament a nivell informatiu
Participació al Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals
(del 23 de novembre de 2009 a l'1 de març de 2010)
Participeu al Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals
Participació al Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
(del 23 de juny al 31 d'octubre de 2008)
Participeu al Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
Participació al Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
(de l'1 de maig al 10 de juny de 2006)
Participeu al Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona
Participació al Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida
(de l'1 de maig al 10 de juny de 2006)
Participeu al Catàleg de paisatge de la Plana de Lleida
Participació al Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran
(del 15 de juny a l'1 d'octubre de 2007)
Participeu al Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran
Participació al Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines
(del 15 de juny a l'1 d'octubre de 2007)
Participeu al Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines
Participació al Catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre
(del 15 de juny a l'1 d'octubre de 2007)
Participeu al Catàleg de paisatge de Terres de l'Ebre

L'organització i desenvolupament dels diversos mecanismes de consulta i participació van comptar amb el suport i la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net