Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Activitat > Catàlegs de paisatge > Estat de desenvolupament

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Estat de desenvolupament

L'Observatori del Paisatge ha elaborat set catàlegs de paisatge en el període comprès entre juny de 2005 i mitjan 2015 i el 2018 ha iniciat el vuitè:

Estat de desenvolupament dels catàlegs
CATÀLEGS INICI LLIURAMENT
AL DTES*
INFORMACIÓ PÚBLICA PER PART DEL DTES* APROVACIÓ PER PART
DEL DTES*
Camp de Tarragona 2005 31 d'octubre de 2006 30 de juliol de 2008 19 de maig de 2010
Terres de Lleida 2005 31 d'octubre de 2006 27 de novembre de 2007 5 d'agost de 2008
Alt Pirineu i Aran 2006 29 de juliol de 2011 15 de maig de 2012 3 d'abril de 2013
Comarques Gironines 2006 26 de febrer de 2010 6 de setembre de 2010 23 de novembre de 2010
Terres de l'Ebre 2006 23 de juliol de 2009 9 de novembre de 2009 16 de juliol de 2010
Regió Metropolitana de Barcelona 2007 29 de desembre de 2011 10 d'abril de 2014 11 de desembre de 2014
Comarques Centrals 2008 1 de setembre de 2015 19 de gener de 2016 29 de juliol de 2016
Penedès 2018 30 de juny de 2022 6 de febrer de 2024 -

* Departament de Territori i Sostenibilitat. Els quatre primers catàlegs es van lliurar a l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques..

Els catàlegs segueixen el procés d'integració de directrius de paisatge en el planejament descrit a la Llei 8/2005 de paisatge:

Procés d'integració de directrius de paisatge en el planejament
 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net