Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 

ACTIVITAT DE L'OBSERVATORI

Catàlegs de paisatge

Prototipus de Catàleg de Paisatge

Prototiups de catàleg de paisatgePer la seva novetat i la seva transcendència en la planificació territorial a Catalunya, l’Observatori del Paisatge va preparar el maig de 2005 el Prototipus de catàleg de paisatge que estableix un marc conceptual, metodològic i procedimental bàsic per a l'elaboració dels set catàlegs d'una manera coherent i coordinada.

Aquest document va ser posat l'any 2005 a la consideració de més de 70 institucions, grups de recerca i experts en paisatge per tal d'obtenir el màxim consens sobre els continguts i va ser objecte d'una primera revisió el maig de 2006.

Amb tots els catàlegs de paisatge finalitzats i aprovats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, és el moment més indicat per explicar-ne la metodologia d’elaboració, amb la publicació "Els catàlegs de paisatge de Catalunya. Metodologia". Aquesta publicació explica i deixa constància de la metodologia utilitzada per a l’elaboració dels set catàlegs de paisatge i constitueix alhora una base i un precedent per a eines metodològiques futures.

 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net