Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 07

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA - 5

L'Observador

La participació no és una cirereta

Mosaic

Jornada sobre Processos de participació ciutadana en l'ordenació del paisatge

La Generalitat de Catalunya obté la vicepresidència de la Xarxa d'Ens Regionals i Locals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP)

Aprovada la Carta del paisatge del Berguedà

Més de 120 participants assisteixen al curs La Cultura del Paisatge

Curs El paisatge contemporani: una experiència multidisciplinària

La Tria de l'Observatori

'Infrastructure and landscape: roads'

Paisatge Digital

Centre for Architectural Conservation (RIWAQ)

The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape

Centre de Documentació

Paisaje y pensamiento

Convenzione europea del paesaggio

Atlas des paysages Maine et Loire

L'Agenda

Actes de maig i juny

El paisatge a la premsa

Recull actualitzat de notícies

L'OBSERVADOR

Foto

La participació no és una cirereta

Joaquim Brugué
Director General de Participació Ciutadana Generalitat de Catalunya

La participació ciutadana està de moda, però no és només una moda. És una exigència que ens imposa una societat cada cop més complexa i més sofisticada. Avui, assumptes com la integració dels immigrants, el canvi climàtic o el desenvolupament econòmic, per citar només tres exemples, han deixat de ser temes estrictament sectorials per convertir-se en realitats polièdriques. No hi ha professionals en integració, en canvi climàtic o en desenvolupament capaços de dir-nos, tecnocràticament, què cal fer. Hem de reconèixer, en canvi, que estem davant d'assumptes que reclamen la participació de professionals i d'actors socials molts diversos.

[ LLEGIR TOT L'ARTICLE ]

MOSAIC

Jornada sobre Processos de participació ciutadana en l'ordenació del paisatge

Foto

En els darrers anys s'han endegat a Catalunya nous instruments d'ordenació del paisatge i de concertació social a l'entorn del paisatge, com els catàlegs de paisatge i les cartes del paisatge. Ha arribat el moment d'obrir un debat públic de caràcter metodològic a l'entorn dels processos participatius inherents a aquests nous instruments, i a d'altres de no tan nous, però igualment rellevants en l'àmbit del planejament, ja sigui a escala local o regional. Aquests processos de consulta i participació ciutadanes són tinguts molt en compte pel Conveni europeu del paisatge i, de retruc, també per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya. En aquest sentit, l'Observatori del Paisatge i la Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya organitzen la jornada Processos de participació ciutadana en l'ordenació del paisatge, que se celebrarà el dia 1 de juny al Centre Cultural la Mercè (Girona) i que pretén posar sobre la taula diverses experiències concretes i propostes metodològiques innovadores endegades en aquesta línia a Catalunya. La inscripció a la jornada ja es pot fer des d'aquí.

La Generalitat de Catalunya obté la vicepresidència de la Xarxa d'Ens Regionals i Locals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP)

Foto

El passat 20 de març la Generalitat de Catalunya va ser escollida per ocupar una de les tres vicepresidències de la Xarxa d'Ens Regionals i Locals per a l'aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP) a la 1a Assemblea General de la RECEP celebrada a la seu del Consell d'Europa, a Estrasburg, després de rebre el recolzament de tots els representants assistents. La RECEP és una organització internacional no governamental constituïda per ens públics locals i regionals d'Europa que té per objectiu afavorir el coneixement i l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a nivell local i regional. La RECEP fomenta l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els seus membres en matèria de paisatge i, alhora, aquests compten amb l'assessorament de l'associació en l'aplicació dels compromisos presos per les administracions estatals, les institucions europees i les organitzacions internacionals competents en matèria de paisatge.

Aprovada la Carta del paisatge del Berguedà

Foto

El passat 26 de març es va signar la Carta del paisatge del Berguedà, un instrument voluntari de concertació d'estratègies entre els agents públics i privats del Berguedà orientat a promoure la millora dels paisatges de la comarca i la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes mitjançant l'establiment d'objectius, acords i estratègies de gestió dinàmica del paisatge. La Carta del paisatge del Berguedà no pretén ser una declaració testimonial de principis, sinó un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen a afavorir l'evolució harmònica dels paisatges d'acord amb l'objectiu estratègic d'utilització racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes i dels connectors ecològics, així com potenciar el paisatge com un element de benestar individual i col·lectiu. Podeu obtenir el document complet aquí.

Més de 120 participants assisteixen al curs La Cultura del Paisatge

Foto

Un total de 83 matriculats a Barcelona i 40 a València han assistit al curs La cultura del paisatge, que ha tingut lloc durant els mesos de març i d'abril al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i al nou espai Octubre Centre de Cultura Contemporània (València). Dirigit per Eliseu T. Climent i organitzat per l'Institut d'Humanitats de Barcelona, el seminari ha proposat, al llarg de set sessions, una aproximació pluridisciplinar a aquesta temàtica, tot reflexionant sobre les relacions d'identitat, els valors del paisatge, les concepcions i filosofies del territori, l'experiència artística, l'ordenació territorial i els models de creixement econòmic. El curs ha comptat amb la participació de geògrafs (Joan Nogué, Francesc Muñoz, Joan Romero i Oriol Nel.lo), d'arquitectes i urbanistes (Ricard Pié i Marc Claramunt i Joan Olmo), d'artistes i de gestors culturals (Perejaume, Joan Vila-Puig, Lluís Llobet, Daniel Garcia Andújar i Lluís Vives), i també del crític d'art Javier Maderuelo i del filòsof Jordi Pigem.

Curs El paisatge contemporani: una experiència multidisciplinària

Foto

Enguany, en el marc d'Els Juliols (els cursos d'estiu de la Universitat de Barcelona), s'impartirà el curs El paisatge contemporani: una experiència multidisciplinària, que comptarà amb la col·laboració de l'Observatori del Paisatge. Aquest curs reunirà a Alella, entre el 16 i el 20 de juliol, professionals i experts de diverses disciplines amb l'objectiu de detectar amenaces i oportunitats que possibilitin una reflexió global i estratègica del territori, i amb la voluntat d'incidir en l'experimentació, en el projecte i en la intervenció del paisatge. El curs combinarà, al llarg de 20 hores, sessions teòriques, taules rodones i presentacions d'intervencions en el paisatge. A més, també hi haurà la possibilitat de realitzar un treball de camp. El període de matrícula comença el 3 de maig. Per a més informació, podeu consultar aquí.

LA TRIA DE L'OBSERVATORI

'Infrastructure and landscape: roads'

Document elaborat per Ignacio Español per encàrrec del Consell d'Europa i presentat a Estrasburg en el marc de la reunió sobre el Conveni europeu del paisatge, celebrada el 22 i 23 de març de 2007.

PAISATGE DIGITAL

Foto

Centre for Architectural Conservation (RIWAQ)

Associació sense ànim de lucre que des de l'any 1991 treballa per a la protecció del patrimoni cultural, arquitectònic i natural de Palestina.
Foto

The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape

Xarxa internacional d'investigadors del paisatge que centra el seu interès en el passat, present i futur dels paisatges europeus. Organitza conferències i edita publicacions sobre el paisatge rural europeu.

PUBLICACIONS D'INTERÈS

Foto

Paisaje y pensamiento

Maderuelo, Javier (dir.). Madrid: Adaba ediciones, 2006. ISBN: 84-96258-84-X.

Actes del curs del mateix nom, organitzat pel Centro de Arte y Naturaleza de Huesca el juny de 2006, dedicat als corrents de pensament sobre el paisatge i al que és ‘paisatgístic'. Les ponències han estat elaborades per prestigiosos filòsofs, historiadors, geògrafs, científics i enginyers europeus que van exposar les seves reflexions sobre el paisatge en el marc de les sessions del curs.

Foto

Convenzione europea del paesaggio

Priore, Riccardo. Centro Stampa d'Ateneo, 2007. (Saggi Brevi; 3). ISBN: 88-89367-01-6.

En ocasió de la ratificació del Conveni europeu del paisatge per part del govern italià, s'ha traduït i comentat el text oficial per promoure'n la difusió i la correcta interpretació. L'autor, Riccardo Priore, que fou el responsable dels treballs de redacció del Conveni en el Congrés de Poders Locals i Regionals, analitza i interpreta la traducció a l'italià del Conveni europeu del paisatge.

Foto

Atlas des paysages Maine et Loire

AAVV. Angers: Le Polygraphe, 2003. ISBN: 2-909051-22-6.

Aquesta obra, publicada pel Conseil Général de Maine-et-Loire, és el resum de l'estudi elaborat durant dos anys per un grup de recerca pluridisciplinar. Aquest atles descriu el paisatge a través de la història, la geologia, l'economia, l'aigua i la importància del riu Loira. S'estructura en tretze unitats de paisatge i està pensat per al públic en general.

Les publicacions es poden consultar al centre de documentació de l'Observatori del Paisatge.

L'AGENDA

EL PAISATGE A LA PREMSA

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscriure-us-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2019 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net