Teoría y paisaje: reflexiones desde miradas interdisciplinarias

Teoría y paisaje

Luna, Toni; Valverde, Isabel (dir.) (2011). Reflexiones desde miradas interdisciplinarias. Barcelona: Observatori del Paisatge de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra. (Teoría y paisaje; 1). ISBN: 978-84-615-4911-5

Els textos d'aquesta publicació són part de les ponències del seminari Teoría y Paisaje organitzat per Toni Luna i Isabel Valverde durant l'última setmana de febrer de 2010 en el departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. El seminari, que va comptar amb el recolzament de l'Institut Universitari de Cultura de la UPF i amb el de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, va reunir a un grup de destacats especialistes en diferents aspectes del paisatge, des d'arquitectes i urbanistes fins a historiadors de l'art, geògrafs o filòsofs amb l'objectiu de discutir aspectes metodològics i epistemològics entorn del concepte de paisatge des d'una perspectiva multidisciplinària.

A diferència de la resta de publicacions de l'Observatori, en aquesta ocasió els capítols s'han publicat en l'idioma original en què van ser exposats en el seminari (castellà, anglès o francès).

Índex