Fora de col·lecció

Mapa de les unitats de paisatge de Catalunya

Fora de col·lecció

Observatori del Paisatge de Catalunya; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) (2019). Mapa de les unitats de paisatge de Catalunya [Mapa]. 1:250.000. Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. ISBN: 978-84-393-9877-6.

L'Observatori del Paisatge i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han publicat el mapa dels paisatges de Catalunya que recull els 134 paisatges catalogats i descrits per l'Observatori en els catàlegs de paisatge. El mapa mostra la gran diversitat i riquesa de paisatges de Catalunya, de les més elevades del continent europeu. Cada paisatge (anomenat tècnicament 'unitat de paisatge') és una porció del territori que té un caràcter propi i diferent a la resta. El mapa també inclou les singularitats i elements característics i els més de cinc-cents miradors identificats en els catàlegs de paisatge de Catalunya.

unitats-paisatge_cara.jpg

unitats-paisatge_dors.jpg